Fehmarn Bält-förbindelsen
Femar.JPG

Byggstart av tunneln mellan Rödbyhamn och den Tyska ön Femarn är beräknad till 2019-2020 och kommer att ta 8-9 år att färdigställa.
Beroende på överklaganden kan byggstarten fördröjas ytterligare. Ursprungligen var byggstarten beräknad till 2013 men beroende på protester-överklaganden har byggstarten försenats.

Protesterna har varit starka från rederiet ScandLines som kommer att få stark konkurrens av tunneln och kanske därmed får lägga ner förbindelsen över Femarn Bält.​

Scand Line.jpg
Förbindelsen mellan Danska ön Lolland och Tyska ön Femarn blir Europas längsta väg- och järnvägstunnel på 17,6km, den totala längden på förbindelsen blir 19km.
Det blir inte Europas längsta vägtunnel men Europas längsta väg- och tågtunnel.
Vi kommer att följa projektets utveckling