1622147544529.png


Forumregler för Husbilsklubben.se reviderade den 17 januari 2021.

En enskild person med intresse för husbilar kan bli medlem i Husbilsklubbens forum.

Medlemskapet gäller för en enskild person samt för dem som medlemmen delar hushåll med.

Medlems partner och hemmaboende barn kan erhålla egen inloggning under benämningen Partnermedlem (P) resp. HBK Ungdom. Partnermedlem (P) och HBK Ungdom kan inte tilldelas eget medlemskap.

Inlägg gjorda på Husbilsklubben.se uttrycker den enskilde författarens åsikter.

Husbilsklubbens styrelse, webbadministrationen eller utvecklaren av XenForo kan inte hållas ansvariga för innehållet i inlägg gjorda av medlemmar eller intresserade.

HBK-web arbetar kontinuerligt med att hålla oacceptabla inlägg borta från forumet. Trots HBK-web´s stora arbetsinsats är det omöjligt att granska alla inlägg. Hjälp därför HBK-web i deras arbete genom att rapportera inlägg som strider mot forumreglerna, klicka på ”Rapportera inlägg” till vänster i varje inlägg.

Har du frågor och idéer om Husbilsklubbens.se, styrelsens och HBK-web´s arbete har du möjlighet att höra av dig via "Kontakta oss" längst ner på varje sida.
Synpunkter på styrelsens eller HBK-web´s arbete ska ske via Kontakta oss.

Som medlem har du också alltid rätt att skicka in motioner till kommande årsmöte med dina förslag.

Texterna på Husbilsklubben.se får inte:
 • vara kränkande
 • vara respektlöst gentemot andra skribenter eller personer som nämns i tråden
 • innehålla personangrepp
 • utgöra hets mot folkgrupp
 • vara rasistiska
 • innehålla partipolitik eller frågor av religiös natur
 • innehålla upphovsrättsskyddat material
 • vara pornografiska
 • innehålla frågor/diskussioner kring nedladdning och kopiering av upphovsrättsskyddad film, musik eller program
 • bryta mot gällande Dataskyddsförordning
 • visa straffbara skildringar
 • avvika från ämnet i nämnvärd omfattning
Dessutom förbinder du dig att hålla god ton och på ett hövligt sätt respektera andra Forummedlemmars rätt att ha åsikter utan att du ska tillrättavisa dessa. Du har självklart rätt att uttrycka dina egna åsikter på samma villkor.

Det är inte tillåtet med reklam eller att ha egna företagsnamn i användarnamn eller signaturer. Signaturen får inte länka till egna kommersiella sidor. Du får inte bedriva direktreklam i några av Husbilsklubbens Forum.

Det är inte tillåtet att marknadsföra produkter eller tjänster med syfte att sälja dessa i forum som inte speciellt inrättats för detta ändamål.

Att rekommendera produkter och företag som man saknar anknytning till är tillåtet i rimlig omfattning.

Företag som ger minst 10% rabatt till Husbilsklubbens medlemmar och som godkänts av HBK Webb, kan få marknadsföra sin produkt som en Medlemsförmån. Styrelsen kan godkänna annan form av rabatt. Förutsättningen är att företaget har en webbsida där produkten presenteras samt om det gäller en webbutik, en rabattkod kan anges vid köp. Alternativet är att företaget har en särskild webbsida anpassad för Husbilsklubbens medlemmar. Vid besök i butik gäller uppvisande av medlemskort för att erhålla medlemsrabatten.

Företag som saknar egen webbsida kan efter godkännande av HBK Webb få presentera sin produkt under forumet Tips. Förutsättningen är också att företaget ger en godkänd rabatt.

För medlemmar som inte har eget företag men som vill sälja en produkt eller vara hänvisas till Annonser.

Det är inte tillåtet för medlem att kopiera inlägg eller uppgifter från de interna forumen och lägga ut i öppna forum, som t.ex. "Under markisen" eller på andra web-platser.

Material/bilder som laddas upp på Husbilsklubben.se kommer inte att raderas vid avslutat medlemskap.

Administrationen av Husbilsklubben.se har genom styrelsens delegering rätt att radera, redigera, flytta eller stänga ett ämne som strider mot dessa forumregler eller som anses nödvändiga av administrativa skäl. Förtal av eller protester mot Husbilsklubben.se, styrelsens eller HBK-web´s arbete i Forumet kan medföra omedelbar avstängning.

Genom att ha accepterat Husbilsklubben.se´s forumregler är du införstådd med att det är du själv som är ansvarig för innehållet i de inlägg som postas från ditt konto.