Avignon

Sur le pont d'Avignon, L'on y danse, l'on y danse, Sur le pont d'Avignon, L'on y danse tout en rond. I Frankrike lär sig alla barn denna visa.

Avignon4.JPG Avignon5.jpg

Avignon är en stad belägen vid floden Rhône i departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d´ Azur som ligger i sydöstra Frankrike. Staden är mest känd för att ha varit påveresidens 1309-1377. Det oroliga läget i Rom medförde att Påvedömet i början av 1300-talet såg sig föranlett att flytta till den sydfranska staden Avignon (1309). Under den period tjänade Avignon som påvlig residensstad och var ett viktigt kultur- och handelscentrum, strategiskt beläget på rutten mellan Paris och norra Italien. Avignon har en stor medeltida bebyggelse, den romanska katedralen, påvepalatset, ringmuren med sina 39 torn hör till de främsta.

Avignon1.JPG

PONT ST-BÉNÉZET är en bro som bara når halvvägs över floden Rhône men är ändå världsberömd. Hit vallfärdar besökare i tusental för att beträda det som återstår av medeltidskonstruktionen.

Avignon3.JPG

Det började en dag på 1100-talet när en ung fåraherde vid namn Bénézet hörde en ängel uppmana honom att bygga en bro över floden. Sagt och gjort - efter elva års slit var träbron klar. Men bron förstördes under krig, byggdes upp, drogs med av floden som svämmade över, lagades och raserades igen. Så höll det på till mitten av 1600-talet när en katastrofal översvämning satte stopp. Bron övergavs. Långt senare blev den berömd när slagdängan och barnvisan "Sur Le Pont d' Avignon" spreds över världen. Nu återstår fyra av Pont St-Bénézets ursprungliga 22 bågar.

Avignon2.JPG

Mittemot påvepalatset på andra sidan Rhône finns två campingplatser. Det går en gratis båt utanför den ena över Rhône, färden tar c:a 3-4 minuter. Sedan går man in genom stadsmuren och vips är man i Avignon ett par hundra meter från påvepalatset (Palais des Papes). Jag har besökt Avignon fem gånger, tänk på att du måste ha ett miljömärke på husbilen för att köra i Avignon, blir böter om polisen stoppar dej.

Pont du Gard

Pont du Gard är den största bevarade akvedukt bron från antiken. Den nästan 2 000 år gamla akvedukten ligger i södra Frankrike cirka 2 mil väster om Avignon.

Point du Gard 1.JPG

Romarna byggde Pont du Gard under det första århundradet efter Kristus för att försörja staden Nemausus (Nimes) med dricksvatten, samma vatten som idag är känt under namnet Perrier.

Utan hjälp av modern byggteknik, är det nästan ofattbart hur man kunnat lyfta 6 ton tunga stenblock 40 meter upp i luften och tillpassa och foga samman dem på plats. Stenarna hålls samman helt utan hjälp av murbruk, utom för den översta delen.

Point du Gard 2.JPG

Under romarnas tid rann dagligen 20 000 kubikmeter vatten till Nemausus (Nimes) över Pont du Gard. Från 300-talet blev akvedukten mer och mer försummad och förföll gradvis. Under 800-talet blev vattenrännan till slut fullständigt förkalkad och slutade fungera. Fram till 1700-talet användes Pont du Gard som bro. Man förflyttade sig över floden på den mellersta våningen. För att skapa plats för vägbanan måste pelarna göras smalare, vilket inte alls var bra för dess stabilitet. 1702 blev pelarna därför restaurerade och bron spärrades av för trafik. Som ersättning byggdes 1747 en ny bro nära akvedukten. Pont du Gard är dessutom en skönhetsupplevelse med sin eleganta form, inramad av den omgivande naturen, och imponerande välbevarad trots sina 20 sektioner. Sist jag var där tog jag ett dopp i floden Gardon som flyter under bron.

Point du Gard 3.JPG