Visa bilaga 205765
De nya trenderna har nu nått husbilslivet. Ställplatsernas AirBnB är det senaste, affärsidén utgår från delningsekonomins principer där privatpersoner står som både leverantör och kund.

Husbilarnas antal utefter våra svenska vägar har ökat starkt de senaste åren. Speciellt det senaste året då Coronapandemin hjälpt till, eftersom vi sedan i mars förra året blivit uppmanade att stanna hemma och idka det vi kom att kalla ”hemester” och "Svemester".

Visit Sweden, som har som uppgift att marknadsföra Sverige till främst utländska turister och ägs av Svenska staten, presenterade förra året rapporten ”Naturturism Trendrapport 2020”, en rapport som bekräftar att trenden kommer att fortsätta och öka i framtiden.
Naturturism Trender 2020

Som man introducera och sammanfattar så här;
Naturturism – som ett sätt att koppla ifrån teknik och njuta av en långsammare livstakt – kommer att bli mer populärt. Ett förnyat intresse för naturen lockar resenärer utomhus. Resenärer kommer i allt större utsträckning söka mindre kända och mindre trånga, vackra platser i naturen som de kan upptäcka. Att välja relativt outforskade platser på landsbygden att semestra på, framför bebyggda områden, förstärks också av COVID-19. Pandemin har ytterligare ökat på sambandet mellan planetarisk hälsa och individuell hälsa – vilket leder till en ökad efterfrågan på hållbara resor.

Trendrapporten bekräftar att dagens konsumenter är miljömedvetna, söker av intresse, medvetenhet och en önskan att hitta hållbara, attraktiva erbjudanden. Ett ökat intresse för en aktivare, hälsosammare fritid nära naturen, långt från den moderna urbana människans stressiga vardagsliv. Vidare så bekräftar rapporten att morgondagens turister förväntar sig att det skall vara digitalt bokningsbart i hans mobil.

Dessa nya trender som miljösmart, säker fritid, talar för fortsatt ökat intresse för husbilen som är ett miljösmart och säkert alternativ i konkurrensen med andra fritids-/semesteralternativ.

Den ökade volymen, digitaliseringens frammarsch generellt och de nya trenderna i marknaden har upptäckts av kreativa entreprenörer, som sett de nya trenderna, behoven och utifrån det utvecklat nya affärsidéer, produkter riktade till oss som åker omkring i våra husbilar.

Har hittat två nya produkter som är utvecklade för oss med husbilar och som bygger på Naturturism, önskan om friheten, naturen, bort från stressen. Samtidigt ser jag en paradox i upplägget, som på sina håll kan upplevas som framtida hot mot friheten och vårt sätt att använda husbilen.

De nya produkterna är Acamp; Acamp som är ett nätverk av privata värdar som har mindre ställplatser, samt organisationen ”Bo på lantgårds”, deras samlade utbud finns på en digital plattform som under våren 2021 kommer att lanseras som en app.

Den andra nya aktören är eremit – Explore nature: Eremit - Unika natursköna platser för dig med husbil Ett initiativ att föra samman markägare, skogsägare och husbilsåkare som söker smultronställen i naturen och skogen genom en digital plattform. Husbilsresenären kan där få kontakt med markägaren till den rofyllda platsen de vill övernatta. Syftet är lika enkelt som genialt - att markägaren enkelt kan göra en betald ställplats av sitt smultronställe.

Affärsidén utgår från delningsekonomins principer där privatpersoner står som både leverantör och kund, ställplatserna eget Airbnb.
Skall sägas att dessa två nya aktörer i marknaden är fortsatt i sin uppstartsfas, med ett mycket begränsat utbud.

För många av oss är det här en paradox. Vart tog fricampingens tjusning vägen, det spontana, oplanerade, friheten från bokning och kostnaden som här är 2-300 kr med liten eller ingen kringservice, ja jag vet att många ruskar på huvudet och tänker att nu går det för långt……. Eller är det här framtiden? Vi blir flera, vilket innebär att saker som våra övernattningar på sina håll måste styras upp, den nya generationen husbilsägare har redan mobilen i handen och förväntar sig att även fritiden administreras digitalt i den och markägaren, skogsägarna genom de moderna digitaliserade lösningarna, enkelt kan börja ta betalt och tjäna en slant på sitt smultronställe. Ett annat argument för oss är att det här öppnar platser som vi annars inte nått och genom att betala några hundralappar så vet vi att vi är välkomna, viktigt för många, bland annat vi själva.

Ja, det ökade intresset för vårt fritidsintresse, tillsammans med digitaliseringen och nya trender är det ett hot eller möjlighet för morgondagens husbilsåkande?

Tommy Dynér