903cbf8ebae0d293_400x400ar.jpg

Vi har just lämnat ett historiskt år bakom oss. 2020 blev året då vårt utlandsresande nästan helt bromsades upp, men det betyder inte att vi svenskar stannade hemma, i synnerhet inte vi med husbilar. Det var få utav oss som korsade landsgränsen, men enligt Resebarometern gjorde svenskarna i stället i snitt tio fritidsresor inom Sveriges gränser.

Resbarometern görs av Resurs, för resemagasinet Vagabond, Utrikesdepartementet och Europeiska ERV och är Sveriges största resvaneundersökning. Drygt 2 000 har svarat på frågor om sina utrikesresor och 4 300 har s varat på frågorna om sina resor inom Sveriges gränser.

De flesta av oss lämnade aldrig Sverige 2020, inte ens sedan UD:s reseavrådan hävdes för Europaresor. De allra flesta av oss ändrade våra planer i de fall vi hade planerat resa utomlands, men vi stannade inte hemma, utan i stället semestrade vi i Sverige.

Vi lever fortsatt med pandemin, troligen blev den allvarligare än vad de flesta av oss tänkte och trodde för ett år sedan. Nu har vi i alla fall fått se resultatet, erfarenheter och konsekvenser som redovisats för 2020. Det mesta har varit negativt, höga dödstal, påtvingad karantän, yrkesgrupper som i princip fått yrkesförbud, många har blivit arbetslösa, andra permitterade. Vår frihet att få resa och umgås med andra har begränsats, något som påverkat vårt gemensamma intresse för husbilen och den mobila fritiden.

Vissa branscher har påverkats mera än andra, en bransch som vi med husbilar är med och påverkar direkt och indirekt, är svensk besöksnäring som haft ett skiftande resultat under 2020.

Restriktionernas konsekvenser 2020

Enligt Tillväxtverksets rapport Pandemins effekter på hotell- och logiverksamhet i Sverige, visar att hotell och annan logiverksamhet som till exempel camping har drabbats hårt. I perioden mars – augusti har gästnätterna minskat med 43% och mer än halverat sina intäkter, jämfört med samma period 2019. Detta har lett till att 10 000 anställda blivit varslade och hittills har 1 miljard betalats ut i permitteringsstöd till branschen.

Värst drabbade är hotellen, framför allt i storstadsregionerna. I ett pressmeddelande från Stockholms Handelskammare säger man att hotellen sedan mars tappat 12 miljarder i rumsintäkter.

Att hotellen skulle drabbas hårt såg vi redan i våras på grund av stängda gränser, affärsresandet upphörde och mycket av storstädernas attraktioner har varit stängda i sommar.

Däremot skapades förhoppningarna för campingbranschen torsdagen den 4 juni då Statsminister Stefan Löfven kallade till pressträff och meddelade att symtomfria personer tilläts resa fritt inom Sverige. Äntligen kunde campingbranschen andas ut och planera inför sin högsäsong, som för de flesta är midsommar och åtta veckor framåt.

Nya ord som Hemester, Svemester och staycation, hördes och det fanns företrädare för campingen som till och med förutspådde en rekordsäsong. Visst fick vissa campingar en mycket bra säsong, medan andra, de som främst arbetat med utländska besökare haft en sämre, till och med riktigt dålig beläggning.”Svemester, Hemester” ökade efterfrågan under sommaren 2020


Den största minskningen av gästnätter fanns bland utländska besökare, där gästnätterna under perioden mars till augusti 2020 minskade med 84% jämfört med samma period 2019. Svenskarnas gästnätter i Sverige har under perioden mars till augusti 2020 minskat med 27 procent. En viss återhämtning av gästnätter registrerades under juli och augusti. Den främsta förklaringen var att svenska marknaden hade en relativt stark återhämtning i vissa regioner, vilket sannolikt berodde på att många svenskar i år semestrade i Sverige i stället för att förlägga sommarsemestern utomlands.

0B8BBA4D-9201-4F29-9AC8-8B30AA3960EF.jpeg

För att få veta mera, kontaktade jag ett par ledande personer inom campingbranschen i Sverige:

Peter+Jansson+tf+vd.jpg


Peter Jansson som är TF VD för SCR – Svensk Camping SCR:

Peter, hur skulle du sammanfatta det annorlunda året 2020:

— Vissa av våra medlemmar har haft rekordår, medan vissa har haft det betydligt svårare.

När stora arrangemang blir inställda förlorar campingplatserna i närheten beläggning. Däremot har de campingar som inte gästas i samband med arrangemang klarat sig lite bättre, fortsätter han.

Även campingplatserna i anslutning till den norska gränsen har haft ett tufft år.

Trots att branschen lidit ett beläggningstapp på omkring 20 till 25 procent, jämfört med 2019, får man se 2020 som ett “hyfsat bra år utifrån förutsättningarna”.

Vi har tappat mycket på att utländska turister inte kommit till Sverige, som vanligtvis står för omkring 25 procent av besökarna. Det har dock täckts upp till viss del av fler svenska besökare än tidigare år på vissa anläggningar.

Husbilarna representerade 13% av era besökare 2019, ökade vi vår närvaro 2020?

— Då vi inte har några klara från SCB är det svårt att sia om detta, men det är absolut vår uppfattning att det är flera svenska husbilar som besökt oss under sommaren än tidigare. Men eftersom en stor del av våra utländska gäster kommer med husbil, men uteblev sommaren 2020, så har troligen det totala antalet husbilar blivit färre.

Har SCR´s campingar fått ta del av något utav de riktade stöden som Regeringen erbjudit i samband med pandemin?

— Det som våra campingplatser framförallt haft möjlighet att nyttja är troligen korttidspermittering, även om jag tror i en förhållandevis liten skala, då personal behövs under sommarmånaderna. De som haft möjlighet gäller nog framförallt de som har åretruntöppet. Det är ju svårare för de som är säsongsöppna. Det finns säkert några som även har nyttjat omställningsstödet även om det inte är så många.

Peter, hur ser du och SCR på det nya året som just börjat?

”— Samtidigt som det finns flera ljusglimtar, som påbörjade av vaccineringar, ser vi på den kommande säsongen med tillförsikt.

Vi tror att det kan bli en bra säsong, om inga andra saker tillstöter under resans gång, som att vaccinen inte är så effektiva.97245b450995962d_400x400ar.jpg


Johan Söör som är VD för First Camp, Skandinaviens största campingkedja:

Johan, hur blev resultatet i gästnätter i jämförelse 2019?

— Gästnätter kan vara ett lite trubbigt mått, men mätt i omsättning backade vi 15–20% under 2020 jämfört med 2019. Anledningen till tappet var att de utländska gästerna lyste med sin frånvaro, medan vi ökade antalet svenska gäster under andra halvan av sommaren.

Hur stor del i % utgör husbilarna, ökning eller minskning mot 2019?

— Vi går inte ut med specifika siffror om det, men generellt ser vi ett växande intresse från husbilsgäster och bland annat invigde vi en ny ställplats vid vår camping i Åhus som gått fantastiskt bra.

Har ni fått ta del av något av de riktade stöd som Regeringen erbjudit i samband med pandemin?

— Ja, vi har fått stöd för korttidsarbete och omställningsstöd men stöden täcker inte på långa vägar upp för resultattappet vi haft.

Vad är planerna hos First Camp inför 2021?

— First Camp, storsatsar inför campingsäsongen 2021. Strax före årsskiftet signerades förvärvet av Frigård camping i Danmark och Boden Camping och bad, som blir kedjans 46:e destination . Dessutom görs stora investeringar i kedjans övriga campingar. Totalt uppgår kedjans investeringar till cirka 130 miljoner SEK.

Pandemin har ökat intresset för mobil fritid.

Pandemin har skapat ett ökat intresse för det som ligger oss varmt om hjärtat, mobil fritid. Sökandet efter ett säkert och miljösmart fritidsintresse har gått som en våg över hela Europa och USA, vilket försäljningssiffrorna av nya husbilar visar trots den dåliga starten under våren. Europa +13% (Sverige -3,5%) och USA + 4,3%. Att Sverige har ett sämre resultat för nyregistrerade bilar förklaras av branschen, med den nya beskattningen som drabbade våra husbilar. Branschen visste att de ökade avgifterna skulle komma vilket gjorde handlarna försiktiga och beställde färre nya bilar för 2020. Nu fanns ökade efterfrågan även i Sverige, men främst på begagnade husbilar.

Sommarsäsongen 2021

Vad jag kan se är ”våra branscher”, husbilsbranschen och besöksnäringen i Sverige fyllda av tillförsikt inför den kommande sommarsäsongen, stärkta av det ökade intresset för mobil fritid.

Visit Sweden har fått 20 miljoner kronor för att marknadsföra Sverige som turistmål.

Viktigt för den svenska besöksnäringen är självklart att gränserna öppnas och våra utländska besökare återkommer. Något som bekräftar att staten delar den uppfattningen är de extra 20 miljoner kronor, som Statens Marknadsföringsbolag Visit Sweden, fått som extra anslag för att marknadsföra Sverige som ett attraktivt semesterland inför den kommande sommarsäsongen.

I grunden har jag en positiv syn på framtiden, vad gäller vårt resande med våra husbilar och besöksnäringen. Visst är den här gruppen kanske en av pandemins stora förlorare, men jag har en stark känsla att saknaden av de dagliga sociala kontakterna, gemenskapen hos människor är stor. Många av oss har helt enkelt haft det tråkigt i ett år! Sådant skapar stora uppdämda behov för möten med andra, resor, middagar, hos de flesta av oss och när pandemin är över kommer ni att få se…

Kan tillägga att jag idag fått min första vaccination mot covid-19, det gör mig onekligen glad, förhoppningsfull och ser saker och ting mer positivt idag, än vad jag gjorde igår.

Frågan är bara, när vi kan säga att pandemin är över, när kan vi börja leva mera normalt igen? Vissa förändringar i vår livsstil, som skapats under pandemin kommer vi säkert att behålla och det är säkert bra. En sak som jag tror kommer att bli mera focus kring i framtiden, är till exempel ett mera hållbart resande. Återkommer om det.Tommy