Just nu har vi ett antal aktiva trådar på Forumet, som handlar om var vi kan och inte kan parkera/övernatta. I samband med det, avhandlas även ämnen som allemansrätten, naturreservat, och inte minst tolkningen av begreppet camping och de olika varianter av skyltning som förekommer.

Sakerna och ting blir inte enklare, som när man i Trelleborgs Allehanda i lördags 14 augusti läser:

Länsstyrelsen kan inte göra något åt de olagliga camparna​

Enligt länsstyrelsen parkerar husbilarna i Smygehuk i strid med strandskyddslagen. Men tillsyn av strandskyddet är kommunens uppgift och inget länsstyrelsen kan agera på.
Kommunen menar dock att strandskyddet efterlevs.


Jaha och vad gör vi då…?

I tråden ”Öresundsparkens parkering Lomma kommun snart förbud för husbil”: https://www.husbilsklubben.se/threads/Öresundsparkens-parkering-lomma-kommun-snart-förbud-för-husbil.129021/

… läste jag just ett inlägg från alias ”Globetrotter”, som fick mig att reagera:
Jag fattar fortfarande inte varför våra intresseorganisationer inte driver denna fråga som kommer upp varje sommar.
Låt det gå några år så kommer det stå skyltar på varenda plätt som kan rymma en pb2.
Sedan blir det charter för hela slanten istället.
Och jag tänker då inte fortsätta att stödja varken CC eller HBK i det läget.
Det är dags att agera nu HBK.


I den intressanta tråden Stendörren, sova över och Securitas”;
har Leekström gjort följande inlägg:
Av de flertalet trådar som finns, och de vitt skilda uppfattningar/tolkningar som verkar finnas, bland både husbilister, boende, kommuner, regioner och myndigheter, så instämmer jag i att föreningen/styrelsen borde engagera sig i att reda ut frågan i sak med berörda myndigheter. Som läget är nu förefaller parkering av husbil regleras högst godtyckligt och varierande, i vissa fall även ensmäktigt och juridiskt tvivelaktigt, och inte helt sällan till oss husbilsåkares nackdel. Det borde ju ligga i klubbens intresse att få någon juridiskt kompetent instans (inte en enskild kommuns lekman) att ge ett sakutlåtande som klubben sedan kan använda för att utbilda/upplysa såväl medlemmar som kommuner mfl. om vad som faktiskt gäller?

Bara två exempel på aktuella inlägg som illustrera den oro som finns bland våra medlemmar, vad gäller framtiden för vårt kära friridsintresse.

Det är frågor som är viktiga och därför ligger oss varmt om hjärtat. Vissa oklarheter föreligger, om vad som gäller och inte, vilket skapar diskussioner och egna tolkningar.

I en tidigare artikel, ”Uppförandekod, hjälp till självhjälp” En uppförandekod, hjälp till självhjälp , har jag tagit upp vårt eget ansvar, men…


AFE4B04A-0F27-4A53-A22D-D9E7332FDF4E.jpeg

Kanske det är dags för oss att sluta springa gatlopp, stanna upp och i stället protestera mot handmålade skyltar, med stora svartmålade versaler som formligen skriker STOPP, PRIVAT! Skyltar som begränsar vår frihet, rörlighet i det vackra landskapet, skyltar som inte bara visar på egoism och oginhet, de är ofta olagliga att sätta upp, även om de ibland kan se ut som ”äkta” trafikskyltar. Samma sak med godtycklig skyltning som omotiverat håller oss ute från vanliga parkeringsplatser i tätorterna, i närheten av attraktioner och badplatser.

thumbnail_IMG_2182.jpg

Allemansrätten
I Sverige, Norge, Finland och på Island har vi vår unika Allemansrätt, rätten för alla människor att gå över privat mark i naturen, att tillfälligt befinna sig där. Allemansrätten är ett vackert ord, det visar på ett öppet, demokratiskt och empatiskt samhälle.

Vår frihet att få röra oss i naturen innebär även att vi tar vårt gemensamma ansvar att skydda, visa omtanke och hänsyn där vi går fram. Allemansrätten ger oss rättigheter, men samtidigt skyldigheter. Det ligger på vårt eget ansvar att känna till reglerna – något som gäller både vi som är besökare, men även markägaren.

På Naturvårdverkets hemsida; Allemansrätten kan du läsa vad du får göra och inte göra och här Terrängkörning förbjudet - att tänka på innan du köper fyrhjuling skriver Naturvårdsverket om vad som gäller vid körning utanför vägen.
Här kan du läsa om den norska allemansrätten; Dette er allemannsretten

I Nationalparker och naturreservat, som jag sett är aktuellt i en av trådarna, gäller särskilda regler.

Sedan har vi den så kallade hemfridszonen som jag tror är ett av de områden där konflikterna med oss oftast förekommer. Området närmast ett privat hus har ägaren rätt att leva ostört och privat. Det finns inga generella mått angivet, här gäller omtanke och hänsyn. En fastighetsägare får sätta upp staket runt hemfridszonen, men inte runt den del av fastigheten som ligger utanför hemfridszonen.

1470A7D1-1889-4B76-A8F3-EA5318E21F43.jpeg


Markägaren får inte heller sätta upp stängsel, stenbumlingar för att hindra oss på mark där allemansrätten gäller. Det är kommunen som ger tillstånd om förbudsskyltar får sättas upp.

Att stänga oss ute från det som är vår gemensamma naturskatt, är inte bara egoistiskt, det är olagligt.

Husbilsklubben borde engagera sig i frågan så vi på ett trovärdigt sätt, inte bara visar vårt klimatsmarta och ur miljösynpunkt hållbara fritidsintresse, utan samtidigt kräva våra rättigheter. Idag får vi stå till svars för många felaktiga beskyllningar ute i samhället. BASTA!

thumbnail_IMG_1995.jpg

När är det nu camping, eller parkering?
En fråga som stötts och blöts i massor av trådar och inte kommit någonstans. Diskussionerna brukar utmynna i ett konstaterande att det inte finns något prejudikat. Orsaken till det förklarade den kunnigaste i den här typen av frågor här på Forumet, ”Jokin HBK6254”, just i tråden ”Övernatta på parkeringsplats”; Övernatta på parkeringsplats, med inlägget;

” Svensk lagstiftning bygger mycket på regelverket ska tolkas av domstol och därigenom ge anvisningar till hur regelverket ska tolkas. Detta har exempelvis inte fungerat på hur olaga camping ska tolkas, då alla ärenden som initierats, vad jag vet, aldrig lett till någon fällande dom, varför inget så kallat prejudikat, rättesnöre, har skapats. Orsaken kan mycket väl bero på att rättsvårdande instanser inte tycker att problemen är så stora att lägga några resurser på. Det torde vara mer meningsfullt att polisens resurser istället läggs på till exempel hastighetsövervakning, då trafikolyckor skördar många skadade och döda. Sammantaget kan man kanske tolka det som att reglerna är mer frikostiga än vad den allmänna debatten kan ge anledning att tro.”

Delar helt uppfattningen i Jokins avslutande mening, ” Sammantaget kan man kanske tolka det som att reglerna är mer frikostiga än vad den allmänna debatten kan ge anledning att tro”. Personligen tror jag inte på att vi skulle tjäna något på att få ett prejudikat i frågan, mera än att det skulle förhindra framtida diskussioner om vad som gäller och inte. Att det skulle öka vår generösa rätt att fricampa, som vi idag har i Sverige, tror jag inte på, tvärtom. Tror att vårt sunda förnuft, utan provocerande uppträdande, fungerar absolut bäst i den gråzon som idag föreligger i Sverige.

I Spanien har man t.ex. infört kristallklara regler för vad som gäller vid camping, har det blivit bättre för oss? Knappast.

thumbnail_IMG_1889.jpg
thumbnail_IMG_1890.jpg
Parkeringsskyltar, vad gäller för PB2?
Kanske Transportstyrelsen gjorde det enkelt för sig när man bytte fordonsslag för våra husbilar, från lätt lastbil till PB2? När man ser inläggen på Forumet, de olika tolkningarna som förekommer, så undrar jag om det inte varit bättre att husbilar, som i andra länder, blivit ett eget fordonsslag, med klara skyltar som inte kan blandas ihop med vare sig personbilar eller husvagnar.

IMG_2180.png

Här finns i alla fall prejudikat vad gäller offentliga parkeringar som ”Master HBK 134” redovisar i tråden; Parkeringsskyltar

Borde vara en enkel fråga, men bevisligen är det inte fallet. Beror det på administrativa, byråkratiska irrgångar, eller är det vi själva som övertolkar våra rättigheter, söker kryphålen och tolkningsföreträden? Törs inte ge mig in i den debatten, men kanske Husbilsklubben.se skulle kunna som representant för över 16 000 medlemmar, vara med och bringa rätsida på det otydliga och svårtolkade regelverk som troligen föreligger.

Husbilsklubben behövs för att tillvarata våra rättigheter?
Visst finns det frågor som vi själva kan söka påverka lokalt hemma i kommunen, men de stora frågorna som omnämns här, är frågor som måste lyftas av flera. Vad skulle vara mera passande, än att Nordens största intresseklubb för husbilsintresserade, Husbilsklubben.se är den som går i bräschen för att bringa klarhet i frågorna?

I klubbens stadgar finns redan inskrivet:1§ Klubben skall också verka för att främja husbilsägandet och medlemmarnas intresse genom att försöka påverka opinion och myndigheter samt sträva efter att agera och utgöra remissinstans i frågor angående ägandet av husbil”?

Artikeln är skriven av mig som medlem, oberoende skribent och som återger min personliga uppfattning i frågan.

Tommy