I Hubilskampens nyhetsbrev juni 2020 får Husbilsklubben.se ett erkännande. Vi är Klubben som arbetar för husbilsägarnas intressen, samtidigt som vi känner ansvar för både branschen och svensk besöksnäring, genom vårt aktiva deltagande i Husbilskampen.

Nyhetsbrevet ger en uppdatering beträffar den orättvisa beskattningen, samt information om HRF´s semestertips inför sommaren, som för de flesta av oss blir i Sverige. Vidare en presentation av nätverket klimatsmart-semester.se som utvecklat en beräkningsmodell som på ett konkret sätt beräknar vårt klimatavtryck när det gäller turism och semesterresor.

För oss HBK’are är intervjun med vår Ordförande Leif Edström det som kanske är det mest intressanta och som vi hoppas kommer att skapa ökat intresse för HBK, hos de husbilsägare som fortsatt inte känner till oss och blivit medlemmar.

Ju flera vi blir, ju starkare blir vi att bevaka husbilsägarnas intressen.

HusbilskampenInfo200611-page-001.jpg


HusbilskampenInfo200611-page-002.jpg


HusbilskampenInfo200611-page-003.jpg

HusbilskampenInfo200611-page-004.jpg
4