Svarar själv på frågan i rubriken, nej den finns inte. Vi är alla olika, en del av oss vill ha en ställplats som har samma serviceutbud och säkerhet som en campingplats, medan andra söker en plan yta helt utan service, eftersom allt redan finns i bilen.

Inte nog med det, vi själva är inte heller konsekventa med våra preferenser. Den som normalt söker den där plana ytan, stannar ibland lite längre på ställplatsen och vill då ha t.ex. el. Samma sak med husbilsägaren som normalt söker ställplatser typ ”husbilscamping”, vill troligen inte lägga ut 300 kr när det bara gäller en enkel övernattning på väg till något annat.

Det perfekta skulle vara att varje ort erbjöd en hel palett av de olika typer av ställplatser, där vi kunde välja efter behov, tid på dygnet och ja kanske till och med beroende på humör. Nu är verkligheten inte så generös mot oss, vi får vara glada om det överhuvudtaget finns en ställplats dit vi kommer.

P8246675 (Medium).JPG

Populärt stopp för husbilar, Ullared
IMG_0360 (Medium).JPG

Gubbhögen, förutom ett trevligt namn, en populär enkel ställplats

Husbilen och ställplatsen något nytt i besöksnäringen
Husbilarna blir fler, de senaste 10 åren har husbilarna haft en stark tillväxt i marknaden. Vi har i Sverige idag ca. 105.000 registrerade husbilar och över 2 miljoner husbilar rullar i Europa. Parallellt som antalet husbilar blivit flera ute på vägarna har behovet och efterfrågan på övernattningsplatser ökat.

I början var antalet husbilar hanterbart, de som redan på 1900-talet rattade husbilar hade troligen inga problem att parkera, eller slå läger. Det upplevdes som ett spännande, lite annorlunda inslag, trots att man parkerat mitt för sjöutsikten för sommarstugan, men det var ju bara en husbil vid den tiden. Nu kanske vi är 30 som slår läger en fredagskväll i juli på samma plats, då blir det problem med de boende i närområdet.

Tror att vid husbilarnas intåg i besöksnäringen, såg branschen det som husvagnar med motorer, men i övrigt ingen större skillnad. Campingplatserna ansåg sig redan ha en färdig, anpassad produkt för husbilarna, campingtomten, elen, tömning, säkerhet, trevlig omgivning fanns redan på plats och väntade på deras intåg. Samma sak med Kommunen, nämnden för Kultur & Fritid, som ofta har ansvaret för turism i sällskap med fotbollsplanen, ”Hälsans stig” och biblioteken, de ansåg också kommunens utarrenderade camping mötte behoven från husvagnarna med motor.

Att husbilsresenären var annorlunda än den traditionella campinggästen noterades säkert inte i början. De var få till antalet, fått intrycket att det var fricamping som främst gällde, som vid den tiden inte var något problem.

IMG_0352 (Medium).JPG

Fricamping i Västerbotten

Ställplatsernas intåg
På kontinenten, främst i Tyskland och Frankrike kom behovet tidigare p.g.a. volymerna av husbilar som kom ut på vägarna och det faktum att allemansrätten finner vi bara i Sverige, Norge och Finland . Redan under 80-talet fanns det speciella platser för husbilarna och har sedan dess varit ett föredöme för oss här i Skandinavien. Tyskarna utvecklade sin ”Stellplatz” och fransmännen sina ”Aire de service camping-car”. Båda länderna har idag ett stort antal anpassade platser, i princip varje by finns speciellt lämpade platser för våra husbilar. Gemensamt var att dessa platser ofta var gratis, eller väldigt billiga att övernatta vid. Det visar på insikt att husbilsåkarna är viktiga besökare för ortens lokala ekonomi. Fortsatt är prisnivån lägre än i Sverige.

P5123486 (Medium) (1).JPG

Stellplatz utefter Mosel

Andra länder har liksom vi i Sverige reagerat senare, ett exempel är Spanien som är ett stort turistland som så sent som 2010 bara hade 185 ställplatser i hela landet. Det gick alldeles utmärkt vid den tiden, efterfrågan var inte stor p.g.a. färre husbilar, fricampingen var generöst tillåten och en väl utbyggd campingbransch klarade resten. Förutsättningarna har förändrats i takt med att antalet husbilar ökat, som resulterat i att fricampingen blir mer och mer kringgärdat av förbudsskyltar, stenbumlingar och ”höjdhopparställningar”. Parallellt med den utvecklingen har efterfrågan på ställplatser ökat, idag finns det över 1000 registrerade ställplatser. De registrerade Ställplatserna i Spanien skulle jag vilja kalla ”husbilscampingar”, eftersom de flesta erbjuder samma service som campingplatsen.

DSCN3054 (Medium).JPG

Fricamping, Vildcamping a la España. Cucarachas blir översatt, "kackerlackor”, undrar varför ortsbefolkningen skrivit det, i stället för Bienvenido?

Ställplatserna i Sverige.

I Sverige kom vi igång med speciellt anpassade platser för husbilar relativt sent. Först enklare uppställningsplatser, enklare service, gratis eller ett billigt pris var synonymt med de första ställplatserna i Sverige.

Campingbranschen började inse att husbilsresenären inte var identisk med traditionelle campinggästen. Husbilsåkaren var i regel äldre, reste inte med barn, stannade mycket kortare tid än den traditionella campinggästen, frågade bara efter några få servicefunktioner som campingens erbjöd. Vidare så visade det sig att husbilsåkaren har ett stort frihetsbehov, bokar inte i förväg och hatar den där bommen som bestämmer när man får komma och åka. Det stannade inte med det, husbilsåkaren hade även synpunkter på läget, han ville ofta övernatta centralt och även priset har varit en stötesten.

Det första försöket att locka husbilsåkarna till campingen, med en en produkt direkt anpassad för oss var "Quick Stop", platser utanför campingens bom, tillgång till campingens serviceutbud och ett lägre pris än en tomt inne på campingen. Hur det lyckats vet jag inte, men någon kioskvältare tror jag inte att det varit.

Men visst övernattar många husbilsresenärer numera på våra campingar, 2019 representerade vi 25% av campingarnas gästnätter, det betyder över 4 miljoner gästnätter var husbilarnas del av beläggningen, den ökade med över 100% mellan 2010 och 2017.

Campingbranschen uppmärksammade att deras produkt inte tilltalade så många husbilsägare, eftersom de helt enkelt åkte förbi deras flaggprydda entréer och stannade på andra platser. Man gjorde marknadsundersökningar hos målgruppen och fann ut att högt upp på målgruppens önskelista fanns krav på centrumnära, enklare uppställningplatser, så kallade ställplatser.

Husbilsdestination Sverige
För att möta de behov som husbilsgästen har, ge dem god service, trygghet och en bra upplevelse i Sverige, bildades 2010 ett samverkansprojekt Husbilsdestination Sverige. Målet var att "göra Sverige till Europas bästa husbilsdestination.

Deltagare i projektet är;
- Husvagnsbranschens riksförbund (HRF)
- Caravan Club (CC)
- Mobil Fritid
- Turistrådet i Västsverige
- Svensk Camping (SCR)
- Åsa Camping & Havsbad
- Visit Östergötland
- Visit Dalarna
- Husbilsklubben.se i vissa projekt
Experter från Transportstyrelsen, Trafikverket och Polisen tillkallas vid behov.

Husbilsklubben.se har deltagit i vissa projekt, bl.a. den viktigaste och själva starten på projektet, den att definiera vad är egentligen en ställplats i Sverige.

Arbetsgruppen enades om den här formuleringen;

Definition Ställplats
”Ett för ändamålet lättillgängligt avsatt markområde för uppställning/övernattning i husbil under kortare tid. På ställplatsen eller i dess närhet, inom rimligt avstånd, finns tillgång till tömning av avlopp och påfyllning av vatten. Tillgänglighet dygnet runt. Utrymmet för varje husbil skall vara så stort att rekommendationer för avstånd mellan enheter vid en övernattning tillgodoses”.

Basservice

- Platsen bör vara placerad på ett attraktivt och bra läge
- Platsen bör vara en plan yta med tillräcklig bärighet för fordonen.
- Platsen bör vara väl skyltad med bra hänvisning.
- Prisinformation samt, hänvisning till närmaste plats inom rimligt avstånd där man kan finna service för tömning av avlopp, påfyllning av vatten och annan service som man efterfrågar.
- Information på svenska, engelska och tyska.
- Minimum avstånd i enlighet med MSB´s (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) rekommendationer alternativt enligt den lokala brandmyndigheten.
Åtgärder för att förstärka servicegrad och säkerhet
– Tömning och påfyllningsservice på plats.
– Automatiserat betalningssystem
– Sophantering
– Brandsläckare
– Belysning
– Insamling av besöksdata
– Turistinformation – Eluttag
– Källsortering

Läge Lättillgängligt, närhet till aktivitet, restaurang, shopping och centrum. Plant markområde, markerade platser, rekommenderad yta för fordonen 4 x 10 meter.

Vägar Vägarna på området bör vara tillfredsställande breda och vara farbara för fordon med en totalhöjd på upp till fyra meter.

Belysning Husbilsturister anländer ofta senare på dagen och därför är det en fråga om både bekvämlighet och säkerhet att vägen och alla ev. servicefaciliteter vid ställplatsen är tillräckligt upplysta.

Mark/ytor Ställplatserna bör vara jämna och med en väl fungerande vattenavledning/- uppsugning. Underlaget bör kunna klara fordon som väger totalt upp till 4,5 ton. Detta riktvärde täcker 80 procent av dagens husbilar. Om platserna klarar av en vikt upp till 7,5 ton täcker man in 97 % av dagens husbilspark. Även platsernas längd har betydelse, med en längd upp till 10 meter klarar man av att ta emot de flesta av dagens husbilar.

Elförsörjning Ställplatser med elförsörjning bör ha ett tillräckligt antal eluttag som ska vara CE märkta. Med tanke på att elanvändningen kan skilja sig mycket mellan olika husbilar så är det lämpligt att använda säkringar på 10 ampere. Med lämpliga förlängningskablar kan man försörja husbilar upp till 25 meter från närmaste elstolpe.

Färskvatten/ Avloppshantering För färskvatten och avloppshanteringen är det lämpligt att installera centrala servicestationer. Dessa är lätta att installera och möjliggör både försörjning med färskvatten och hantering av avloppsvatten samt latrin. Vattenslangar och nödvändiga adaptrar brukar följa med i varje husbilen. Som tillval kan de också förses med anslutningar för strömförsörjning. Överfarbara trattar i mark av rostfritt stål eller betong med vattenspolning är också en praktisk och uppskattad lösning. Inloppet till avfallsstationen bör i möjligaste mån vara under marknivå och bör kunna möta alla tekniska föreskrifter och krav. Möjlighet att tömma avfallstankar från höger och vänster sida av husbilen är en fördel.

Sophantering Möjlighet till att lämna hushållssopor bör finnas – gärna med källsortering.

Information till husbilsturisten Det är önskvärt med informationstavlor där följande anges:
- Ansvarig för ställplatsen gärna med t.ex. jourtelefon nummer.
- Om service tillhandahålls på annan plats vägbeskrivning dit.
- Prisinformation.
- Ordningsregler.
- Information för nödsituationer.
- Områdeskarta/stadskarta.
- Tidtabeller för kollektivtrafik.
- Restauranger och affärer i närheten.
- Annan för besökaren intressant service av betydelse.
- Cykel-, vatten- och vandringsleder.
- Sevärdheter.
- Generell turistinformation

När man läser igenom den digra listan på krav/önskemål, känns det som det mera var "brainstorming", som om arbetsgruppen satt runt den där outtömliga källan fylld av möjligheter. Men man skall komma ihåg att projektets mål var och fortsatt är att, "göra Sverige till Europas bästa husbilsdestination.

Resultatet av deras arbete har lett fram till hur en standardställplats kan utformas, som uppfyller ”Hållbar Besöksnäring” kriterier, samt ett antal rekommendationer och riktlinjer för att bygga särskilda ställplatser endast för husbilar. Man ger även råd till campingföretagare som vill utveckla sin camping för att bättre kunna tillgodose våra behov.

IMG_1170 (Medium).JPG
Flera nya moderna ställplatser har vi fått se bli verklighet de senaste åren, ställplatser som anammat det moderna snittet och fått hjälp av Husbilsklubbens Ställplatsgrupp.

- Byske ställplats, Byske Ställplats | Husbilsklubben.se Recenserad i tråden;
Perfekt ställplats
- Örnsköldsvik, Örnsköldsvik Gästhamn | Husbilsklubben.se
Örnsköldsviks gästhamn 4 (Medium).jpg

...... och Gävles trevliga centrala ställplats där även vår Ställplatsgrupp varit behjälplig.
Ställplats Skeppsbron | Husbilsklubben.se
6C85679C-9D5D-4219-A257-8C36EAB7D332 (Medium).jpeg

Det här var några norrländska exempel som jag känner till, men det finns många fler, som följt ställplatsgruppens och Husbilsdestination Sveriges rekommendationer.

Vår egen ställplatsgrupp har varit till hjälp för många kommunala som privata initiativ, med praktiska råd och tips från oss brukare. Vet att det varit och är uppskattat.

Har Husbilsdestination Sverige lyckats, är vi bäst i Europa i dag?
Nej, det är vi absolut inte, men inte heller så dåliga som en del vill göra gällande.
Vi kan självklart inte blunda för vissa grundförutsättningar som gör det svårt att uppnå den höga målsättningen projektet siktar på. Vi är ett förhållandevis litet land, med egna små volymer av husbilar trots att vi har 97 husbilar per 10.000 invånare vilket placerar oss på 2:a plats i Europa. Vi ligger i utkanten av Europa, vår egen säsong är mycket kort och vi har ett klimat som inte bara påverkar längden på säsongen, det fördyrar även byggandet av nya ställplatser. Vi får inte heller glömma att Sverige troligen är ett av de generösaste länderna i Europa vad gäller fricamping och som reducerar den potentiella marknaden avsevärt. Men visst har det skett en standardhöjning rent generellt på våra nya ställplatser de senaste 10 åren.

Kommer ihåg när man lade fram sina första rekommendationerna, som till utseende var snubblande lik en traditionell campingplats, då kom det mycket starka reaktioner på Forumet. För mycket service som var inkluderat och vad skulle det kosta att övernatta på dessa ”lyxanläggningar”? Undrar om inte den negativa inställningen till viss del förändrats hos en del av oss?

Vad är då viktigt för den svenska husbilresenären idag?
Den senaste kundundersökningen som jag kan finna, ”Var med och påverka Husbilens framtid”, sammanställdes så sent som i september 2019 och var ett initiativ från Husbilsdestination Sverige och besvarades av 460 husbilsägare. Tyvärr distribuerades inte frågorna här hos oss på Husbilsklubben.se varför vet jag inte. Synd i alla fall, det kanske gett ett annat resultat.

IMG_1172 (Medium).PNG


Här kan du läsa undersökningens resultat:
https://www.husbilsdestinationsveri...stinationsverige/Husbilundersokning191107.pdf

Något som sticker ut för mig är, att 80% av de som svarade säger sig övernatta mestadels på ställplats och campingar och att priset kommer först på 5:e plats när man listade vad som var viktigt.

Undersökningen visade att de fem viktigaste faktorerna vid övernattning på en ställplats är:
- Säkerhet
- Smidig in-/utcheckning
- Lätt tillgänglig plats
- Tömning och påfyllningsstation
- Priset
Något som också förvånar mig är att el kommer först på 14:e plats! Mina egna erfarenheter är att det verkar vara det som är viktigast för en stor del husbilsägare. T.ex. när vi kom till Ö-viks ställplats vid 15.00-tiden så trodde vi att det fanns ett antal lediga el-platser. Men det visade sig att alla el-platser var bokade, inte bara den dagen utan de närmaste 5 dagarna framåt. Utan el, som är 70 kr billigare var det inga problem med platser, enligt receptionen, ”alla vill ha el”. Samma sak när vi igår klockan 14.30 kollade ställplatsen i Söderhamn, alla 8 elplatserna var redan upptagna, medan de 4 utan el gapade tomma. Priset för elplats 180 kr och utan el 140 kr. Damen i receptionen berättade att ”alla vill ha elplats” och att det redan den dagen hade 2 bilar kört vidare eftersom hon inte kunde erbjuda elplats.

IMG_4842 (Medium).jpg

Söderhamn ställplats den 5/8 kl. 14.30 8 ställplatser med el 180 kr helt fullt, 4 ställplatser utan el 140 kr alla lediga!

Framtiden
Fortsatt utbyggnad hoppas vi på eftersom det runt om i Sverige idag fattas ställplatser. Här på Forumet läser man ofta att man måste vara på plats redan tidigt på dagen för att få plats på många ställen.

Problemet för privata initiativ är den korta säsongen som vi har i Sverige, längre än campinggästerna, men fortsatt kort i jämförelse med t.ex. ställlplatserna nere på kontinenten. Kort säsong plus eventuell dålig betalningsvilja hos oss husbilsåkare är en olycklig kombination och riskkapitalisterna står inte i kö för att investera i svenska ställplatser. Troligen är det svårt att räkna hem en investering på enbart ställplatsen, som f.ö. även missgynnas skattemässigt eftersom momsen är 25% på ställplatsen som i skattemyndigheternas ögon är en parkering. Campingen är däremot ett hotell hos skattemyndigheten och därför betalar den s.k. hotellmomsen som är 12%, det blir en hel del pengar under en säsong.

Vi får hoppas på att kommunerna ser oss som viktiga gäster för den lokala ekonomin, att lokala företagsgrupper ser oss som intressanta och vill locka oss till sin ort och därför satsar på oss. Visst finns det även riskvilliga entreprenörer som ser en affärsmöjlighet i oss och är övertygad om att vi är villiga att betala om produkten är vad vi söker.

Det sista är jag villig att skriva under på, de bäst utrustade, ofta de dyraste ställplatserna blir fullbokade först, vilket även bekräftas av en aktuell översikt på de mest klickade ställplatserna. På 10-i-topp listan kostar ställplatserna från 180 kr/dygnet och uppåt. Sedan har vi de tusentals husbilarna som vi ser står på campingplatserna, som också bekräftar att troligen de flesta av oss är villiga att betala för produkter och service som vi uppskattar och söker.

Debatten och kritiken om kommunernas egna etableringar av ställplatser, som enligt vissa campingföretagare skapar en illojal konkurrens, förutsätter att den kommer att tyna bort eftersom de flesta kommunala ställplatserna redan idag tar betalt mellan 100 - 250 kr. Att man är billigare behöver inte bero på subventioner från kommunen, det är helt enkelt en mindre investering än på en fullservice camping och därför ett lägre pris. Vidare så bör kommunen se på samhällsnyttan att få flera besökare som kommer till kommunen och spenderar sina pengar.

Campinggästen och husbilsåkaren är i grunden två olika typer av resenärer, med olika resebeteende, behov och krav. Men visst händer det att husbilsåkaren av olika orsaker ibland söker den service som campingen erbjuder, ja då checkar man in på en camping.

Kanske undersökningen ger en korrekt fingervisning, att priset trots allt inte är så avgörande om vi får en produkt som vi söker och värdesätter.

Vi kommer även i framtiden möta helt olika typer av ställplatser, eftersom önskemålen varierar beroende på tillfälle, samt faktumet att vi som kollektiv representeras av olika typer av individer med väldigt olika behov och prioriteringar.

Det kommer troligen bli dyrare att övernatta på ställplatser, samtidigt som vi kan se fram emot en generellt högre standard än vad vi erbjuds idag. Den nya generationen husbilsägare kommer att ställa högre krav än vad husbilsturismens pionjärerna gjort.

Tommy Dynér