Göteborgsförslaget, Ställplats vid nya varvet

Toppen