rösta

  1. Sjöberg

    Göteborgsförslaget, Ställplats vid nya varvet

    Det är lagt ett förslag vid "Göteborgsförslaget" om att anlägga en central ställplats i Göteborg. De som vill stötta detta förslag kan registrera sig vid sidan och rösta på förslaget, det krävs ett antal röster till för att det ska tas upp. Aktuella När du registrerat dig, scrolla ner till...
Toppen