• Missa inte vårt lotteri som pågår under september månad.
    Det du behöver göra för att delta i lotteriet är att bidra med uppdateringar för en Husbilsplats.
    Läs mer här

Intressant läsning; Försäkringsbolagen begränsar våra val av verkstad

Status
Stängd för vidare inlägg.

Tommy Dynér

HBK Redaktör
Inlägg
8.793
Kommun
Vannsätter - Altea
HBK-Nr
3853
Medlemskap
2021
Läser ett Intressant Öppet brev till Sveriges bilägare, försäkringsbolag och försäkringsjurister, från Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Visst är det en partsinlaga, men vi har själva ”drabbats” av det en gång, som orsakade en del onödigt besvär och extra mil. Det är också en del i debatten, land och stad, där vi hela tiden ser hur landsbygden utarmas, något som gäller även våra verkstäder.

TommyD

2020-02-24 07:30 CET
Öppet brev till Sveriges bilägare, försäkringsbolag och
försäkringsjurister.


Konsumentens möjlighet att välja!

Under flera års tid har vi och våra 2200 medlemsföretag noterat att försäkringsbolagen styr sina kunder alltmer gällande var de ska lämna in sin bil för reparation, med hänvisning till att bara den aktör som fått avtal med försäkringsbolaget får utföra arbeten. Märk väl: det handlar i dessa fall inte om verkstädernas kompetens och förmåga att utföra det aktuella arbetet, ej heller verkstadens utrustning eller personalens utbildning och erfarenhet.

Om försäkringsbolagen styr kunden till en annan verkstad än kundens eget förstahandsval kan detta leda till en, eller ofta flera, av följande konsekvenser:

• Miljöpåverkan: Kunden kan tvingas att köra längre än nödvändigt, i vissa fall upp till 8–10 mil extra, för att få jobbet utfört.
• Tid: Det finns exempel på när kunder får vänta veckovis i onödan för att få en reparation utförd, istället för att anlita sin lokala verkstad som hade kunnat hjälpa dem på en gång.
• Kostnader: Kunden får en längre resa till och från verkstaden som hon eller han får bekosta själva. Kunden kanske även blir tvungen att välja till lånebil eller t.o.m. hyrbil under flera dagar p.g.a. avståndet till den av försäkringsbolaget hänvisade verkstaden. I annat fall kanske de kunnat gå till och från verkstaden medan bilen är på reparation, alternativt kunnat få skjuts hem och tillbaka.
• Möjligheten att välja själv: Försäkringsbolagen tar många gånger bort den möjlighet som du faktiskt har som bilägare och beställare, dvs att själv välja en verkstad som du faktiskt har förtroende för.
Om försäkringsbolagen konsekvent bara skriver avtal med större aktörer kommer marknaden att utarmas med en betydligt högre prisbild som följd.

Detta leder till högre kostnader för försäkringsbolagen och i slutändan så är det bilägaren som får betala med högre premier.

Det finns många kompetenta lokala företagare och verkstäder inom alla branscher, oavsett kedjetillhörighet eller ej. Genom olika kontrollorgan och branschorganisationer finns dessutom en kvalitetssäkring som är densamma för alla i hela landet, såväl på landsbygd som i storstad. Dessa kvalitetssäkringar är försäkringsbolagen väl bekanta med och använder dem ofta själva som kriterier för samarbete med verkstäder av olika slag.

Samhällseffekten riskerar på sikt att bli mycket stor om försäkringsbolagen ständigt styr sina kunder från lokala verkstäder till stora aktörer med verksamhet koncentrerat till de större städerna.
Detta kan på sikt leda till att lokalägda verkstäder får minskad beläggning, inte på grund av brister i utrustning och kunskap eller som en följd av dåligt utfört arbete, utan enbart p.g.a. försäkringsbolagens i det närmaste monopolliknande styrning till ett fåtal större aktörer. I förlängningen kan detta leda till arbetsbrist och uppsägningar eller i värsta fall nedläggning av lokala verkstäder.

Försäkringsbolagen försöker styra kunderna till sina avtalspartner, men ni vet väl om att det är ni som bilägare som har möjlighet att själva välja den verkstad som ni har förtroende för, under förutsättning att det inte fördyrar reparationen.

Kunderna kan själv välja verkstad, baserat på tidigare erfarenheter och kontakter, närhetsprincipen, tidsaspekter, miljö eller andra faktorer som de anser vara viktiga.

Eftersom det handlar om konsumentförsäkring är Försäkringsavtalslagens (FAL) bestämmelser tvingande.

Detta innebär enligt FAL 7 kap 2§ att om den ersättningsberättigade inte har följt Försäkringsbolagets anvisning att invänta godkännande och anvisningar, kan försäkringsbolaget sätta ner ersättningen bara
om ”försummelsen verkligen lett till skada för försäkringsbolaget”.

Din bil = dina val!

Med vänliga hälsningar
Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF)

SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening, är Nordens största fordonsbranschförening och representerar över 2 200 seriösa medlemsföretag. Våra medlemmar består av professionella service-, däck-, glas- och skadeverkstäder, bil-, husbil- och husvagnhandlare samt rekonditioneringsföretag för personbilar och lastbilar.

SFVF samverkar med myndigheter, departement och organisationer på den svenska fordonseftermarknaden. Vi bevakar, informerar, är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen för att förbättra villkoren både för bilägare och våra medlemsföretag.
Sveriges Fordonsverkstäders Förening är medlem i den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och bilverkstäder, CECRA, och är medlem i det internationella skadenätverket AIRC, samt driver genom samarbetet AFCAR kampanjen för bilägarnas och verkstädernas rättigheter, Rigth-to-Repair Campaign, förkortat R2RC.
Kontaktpersoner
Bo Ericsson
Presskontakt
VD bo.ericsson@sfvf.eu 072-585 19 54
 
Status
Stängd för vidare inlägg.
Toppen