General

HBK
Visningar
231
General
En interrimsstyrelse tillsattes. Bestående av Carina HBK 6, Kent HBK 7, Leif HBK 17, Lisa HBK 10 & Gert HBK 8. Webadministratörer: Håkan HBK 1, Peder HBK 2, Nils HBK 3, Bigge HBK 4, Gunnar HBK 5 & Kjell HBK 25
Toppen