Klimatåtgärder

Jag vill kommentera inspel i klimatdebatten vilka riktar udden mot bilar i allmänhet och husbilar i synnerhet. Det är viktigt att debatten har två sidor vilket numera inte är fallet då journalistiken blivit totalt enkelriktad.
Toppen