1622148830442.png


Miljöpolicy för Husbilsklubben.se
Vår målsättning är att ständigt verka för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med våra resor.
Kretsloppstänkande och att hushålla med naturens resurser är en självklar del i vår fritid.

Vi vill uppnå detta genom att:
Motivera och informera varandra på husbilsklubben.se

 1. Information
  Genom återkommande diskussioner i forumet motivera varandra till engagemang och eget tänkande i miljöfrågor
 2. Kemikaliehantering
  Våra diskussioner kan handla om miljövänliga kemikalier tex. för tvätt av fordon, avfallsprodukterna t.ex. batterier, spillolja och kemisk toa.
 3. Avfallshantering
  (inkl disk-, dusch- och toa-vätskor)
  När det gäller avfallshantering, följer vi gällande lagstiftning samt i möjligaste mån strävar efter att källsortera sopor
 4. Kunskapsbank
  husbilsklubben.se är det naturliga forumet för att söka information om miljöfrågor i vårt husbilsliv

Beslutat på årsmöte 2013