• Missa inte vårt lotteri som pågår under september månad.
    Det du behöver göra för att delta i lotteriet är att bidra med uppdateringar för en Husbilsplats.
    Läs mer här

Karenstid

Roadliner

HBK Medlem
Inlägg
136
Kommun
Härryda
HBK-Nr
30200
Medlemskap
2021
Regeringens förslag innebär att karenstiden förkortas från 15 dagar till 4 dagar för husbilar.
Har någon hört något om detta.
Det skulle träda i kraft 1 Mars
 

matse

HBK Medlem
Inlägg
396
Kommun
Karlskrona
HBK-Nr
18844
Medlemskap
2021
13 § /Träder i kraft I:2021-03-01/ Om ett fordon är skattepliktigt under endast en del av ett skatteår eller en skatteperiod, tas fordonsskatt ut för den tid då fordonet är skattepliktigt. Om skatteplikt föreligger under en del av en kalendermånad, tas dock skatt ut för hela månaden, om inte något annat följer av andra stycket.

I fråga om fordon för vilka fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för ett helt skatteår tas skatt ut per dag för den månad under vilken skatteplikten första gången inträder för fordonet eller skatteplikten upphör av annan anledning än avställning. Om ett sådant fordon har varit avställt och avställningstiden har omfattat minst 15 dagar eller om fordonet har gått över till en ny ägare under avställningstiden, tas skatt ut för dag under den månad då avställningen började eller upphörde. För personbilar klass II gäller, om fordonet ställs av under den tid då koldioxidbeloppet bestäms enligt 9 a §, att avställningstiden ska ha omfattat minst 4 dagar i stället för minst 15 dagar.

För en kalendermånad utgör fordonsskatten en tolftedel och för en dag 1/360 av skatten för ett helt år. Lag (2020:1063).
 

Gunillas Kenth

HBK Kassör
Inlägg
10.750
Kommun
Hässleholm
HBK-Nr
3925
Medlemskap
2022
Orkar inte läsa men 4 dagar gäller väl inte äldre bilarna..

Det gäller bara under de tre åren med för hög skatt.

Helt rätt 15 karensdagar för äldre PBII och 4 karensdagar för: "9 a § För personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare ..."
 
Toppen