Nya registreringar i augusti ligger kvar på en hög nivå i Tyskland

Tommy Dynér

HBK Medlem
Inlägg
9.026
Kommun
Söderhamn-Altea
HBK-Nr
3853
Medlemskap
2022
502B96B0-923C-42A8-8721-34E10A277892.png
Caravaning Industrie Verband, CIVD i Tyskland har publicerat antalet registreringar i augusti.

I augusti registrerades 8 482 fritidsfordon i Tyskland. Det innebär att nyregistreringarna sjönk med 17,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Ändå uppnådde de historiens näst bästa resultat. Nedgången förklaras främst av flaskhalsar i leveransen. På grund av coronapandemin är bland annat många delar och råvaror för närvarande mycket knappa, vilket påverkar fordonsleveranserna. Dessutom finns det ovanligt höga värdet från augusti 2020 med över 10 000 nyregistrerade fordon. Detta gynnades bland annat av den tillfälliga momsminskningen. I Sverige drabbades branschen istället av en högre beskattning på våra husbilar.

Under 2020 var registreringarna upp med drygt 32 procent till 107 203 fordon, i Tyskland.

En jämförelse av föregående månad med värdet för två år sedan (6 452 nya registreringar) visar en betydande ökning med över 30 procent. Beräknat under föregående kalenderår ligger nya registreringar 3,3 procent över rekordnivån från föregående år.

Husbilsdelen i jämförelsen med den exceptionella augusti 2020 är klart negativ med ett minus på 18,2 procent. Jämfört med augusti 2019 var det dock klart positivt (plus 34,0 procent). Med 6 172 nyregistrerade husbilar var följaktligen augusti förra året den näst bästa i historien.
Källa: Caravaning Industrie Verband, CIVD

Tommy
 
Senast ändrad:
Toppen