Betalningsinformation för medlemmar

Medlemsavgift för
Användarnamnet är:
Betalningsinformation för att bli medlem.
Bankgiro: 5262-9615
För att bli Medlem betalar du 150 Kr i anmälningsavgift och 100 Kr i årsavgift, tillsammans 250 Kr.
Ditt OCR-nummer:

Hur betalar jag från ett land utanför Sverige?
IBAN: SE0850000000054171005892,
BIC/SWIFT: ESSESESS
Mottagare namn och adress:
- Husbilsklubben.se, C/o Kenth Jönsson,
Matterödsgatan 49, SE-282 32 Tyringe, Sverige

Toppen