Parkering?

Tråd startad i 'Under Markisen' av Bergodh, 4 December 2017.

 1. Bergodh

  Bergodh HBK Medlem

  Inlägg:
  328
  Kommun:
  Örkelljunga
  Medlemskap:
  2020
  HBK-Nr:
  1055
  Läste just ett mycket bra inlägg om vad som är camping och vad som är parkering och övernattning i husbil m.m.m
  MEN VAD GÄLLER FÖR PARKERING?????
  Och vad gäller om det är p avgift betalar man för bilen eller för p-rutan ?????
  De flesta av oss har ju större bilar än vad som går plats på en vanlig P- ruta mellan 1-4 platser går ju åt. Och även om bilen ryms på 1 eller möjligen 2 efter varandra så kan ju inte någon utnyttja p platsen bredvid för då kommer man varken ut eller in.
  Det är ju så att det är inte enbart husbilar som parkerar så här även bil med på kopplad husvagn och lastbilar gör det ju också.
   
  Subaru och go-johansson gillar detta.
 2. knarrevik

  knarrevik HBK Medlem

  Inlägg:
  17,572
  Kommun:
  Lysekil
  Medlemskap:
  2021
  HBK-Nr:
  3172
  Sv: Parkering?

  Många kommuner tillämpar regeln att alla hjulen skall rymmas inom markeringen. Det finns även personbil I som inte ryms inom det snålt tilltagna utrymmet.
   
  Pellan och Bergodh gillar detta.
 3. ThomasA

  ThomasA HBK Medlem

  Inlägg:
  2,830
  Kommun:
  Göteborg
  Hemsida:
  Medlemskap:
  2022
  HBK-Nr:
  15030
  Sv: Parkering?

  Om inte jag fattat fel, så gäller de lokala regler som komunerna ställer upp. En husbil får inte uppta två platser även om man betalar för dessa. Däremot får en bil med husvagn göra detta. Normalt ska alla hjulen få plats i rutan, men överhänget får inte inkräkta på en annan ruta. Överhänget får hänga ut i den körbana som finns (eller grönyta), om detta inte hindrar trafiken. Tolkningsfråga.
   
  Bergodh gillar detta.
 4. Bennsan

  Bennsan HBK Medlem

  Inlägg:
  4,955
  Kommun:
  Vänersborg
  Medlemskap:
  2020
  HBK-Nr:
  12368
  Sv: Parkering?

  Transport styrelse säger så här:

  • Du får inte parkera så att ditt fordon står utanför en parkeringsruta med något hjul.

  • Du får inte parkera så att du hindrar någon annan från att komma in i sitt fordon.

  • Du får inte parkera så att du hindrar andra fordon från att komma iväg.
  • Du får inte öppna dörrarna på ett sådant sätt att det uppstår fara för andra.

  I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna & parkera. Förbud mot att stanna & parkera enl. dessa reglerregler anges inte genom vägmärken utan man måste kunna dem ändå.

  Det kan även genom lokala trafikföreskrifter meddelas bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

  Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper.
  Du får inte stanna eller parkera så att
  • fara uppstår
  • du hindrar eller stör andra.

  För att följa detta "rättesnöre" så får väl sunda förnuftet råda.

  Bennie
   
  Göte J, Roger och Maria, Pellan och 7 andra gillar detta.
 5. viggoboy

  viggoboy HBK Medlem

  Inlägg:
  1,372
  Kommun:
  Trelleborg
  Medlemskap:
  2020
  HBK-Nr:
  8644
  Sv: Parkering?

  [FONT=&quot]Hej Frank,[/FONT]
  [FONT=&quot]Jag kan förstå att det är förvillande när kommunerna har så olika tillämpning vid sin parkeringsövervakning. Det är dock något som vi har svårt att göra något åt. Vi kan bara hänvisa till vilka bestämmelser som finns i olika författningar. De generella bestämmelser som jag kan erinra mig ha betydelse för dina frågeställningar är följande:[/FONT]
  · [FONT=&quot]Ett fordon får inte parkeras så att det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras från platsen[/FONT][FONT=&quot] (trafikförordningen 3 kap. 49 § p.1)[/FONT]
  · [FONT=&quot]Ett fordon får inte parkeras så att fordonet med något hjul står utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske[/FONT][FONT=&quot] (trafikförordningen 3 kap. 49 § p.2).[/FONT]
  · [FONT=&quot]För markering av uppställningsplats används vägmarkering M24, Uppställningsplats. Av de närmare bestämmelserna till markeringen framgår att Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon.[/FONT]

  [FONT=&quot]När det sedan gäller var fordon får parkeras och eventuella villkor när det gäller tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkeringen så är det den enskilda kommunen som beslutar genom lokala trafikföreskrifter (trafikförordningen 10 kap. 1 § p.16, 17). Sådana föreskrifter ska sedan märkas ut enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen (2007:90). Det innebär ju också att kommunen på allmän plats kan välja att tillhandahålla parkeringsplatser för olika [/FONT][FONT=&quot]fordonsslag.[/FONT]

  [FONT=&quot]När det gäller dina konkreta frågeställningar gör jag följande konstateranden:[/FONT]
  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Har ett fordon samtliga hjul inom uppställningsplatsen så står det inte parkerad i strid mot TrF 3 kap. 49 § p.2. Däremot kan den samtidigt vara parkerad så att uppställningen strider mot TrF 3 kap. 49 § p.1. Det är upp till den som parkerar fordonet att bedöma om fordonet hindrar andra fordon. [/FONT]
  [FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Lagstiftningen är inte så exakt att det går att utläsa hur man praktiskt ska avgöra om ett hjulpar står utanför en uppställningsplats. Jag känner heller inte till att detta har prövats i domstol.[/FONT]
  [FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Camping är inget begrepp som används i trafiklagstiftningen förutom i samband med vägvisning till campingplats. Därmed finns det inga bestämmelser i trafiklagstiftningen som är knutna till begreppet. Däremot finns det med stöd av annan lagstiftning möjlighet för en kommun att förbjuda camping.[/FONT]

  [FONT=&quot]Detta var ett försök att svara på dina frågor med utgångspunkt från Transportstyrelsens ansvarområde. Jag misstänker att du har ett antal frågeställningar som du anser att du inte har fått ett tillräckligt tydligt svar på. Jag kan då bara konstatera att ett stort ansvar ligger på kommunerna att planera och utforma gator och andra allmänna platser så att de så långt som möjligt tillgodoser alla trafikanters behov och önskemål. Vad som sedan gäller i olika kommuner när det gäller tillämpning av lagstiftningen eller tillhandahållandet av uppställningsplatser för alla [/FONT][FONT=&quot]fordonsslagligger på den enskilde trafikanten att ta reda på. Sedan kan jag väl personligen tycka att det vore bra om kommunerna enades så långt det går i dessa frågor för att underlätta för trafikanterna. Vill du agera för att få till stånd någon förändring i detta avseende rekommenderar jag dig att kontakta Sveriges kommuner och landsting (SKL) som är en intresseorganisation för kommunkollektivet.[/FONT]

  [FONT=&quot]Vänliga hälsningar[/FONT]
  Per Öhgren
  Trafiksäkerhetsexpert
  Väg- och järnvägsavdelningen
  Direkt: 010-495 5794
  Mobil: 070-688 7316
   
 6. Bergodh

  Bergodh HBK Medlem

  Inlägg:
  328
  Kommun:
  Örkelljunga
  Medlemskap:
  2020
  HBK-Nr:
  1055
  Sv: Parkering?

  Undrar om det är samma lagstiftning i Europa eller i alla fall Västeuropa Spanien m.fl.?
  Någon som vet?
   
 7. Esbjörn

  Esbjörn HBK Ställplatsgrupp

  Inlägg:
  4,352
  Kommun:
  Osby
  Medlemskap:
  2019
  HBK-Nr:
  2497
  Sv: Parkering?

  Det grundläggande måste väl vara att, om man inte får in alla 4 hjulen i en P-ruta, så ska man inte parkera där. Det finns oftast gott om P-platser om accepterar att gå en bit.
   
  Bergodh, J Peter, Ch & Ib och 5 andra gillar detta.
 8. saxnäs

  saxnäs HBK Medlem

  Inlägg:
  610
  Kommun:
  Mjölby
  Medlemskap:
  2019
  HBK-Nr:
  12900
  Sv: Parkering?

  Man kan kanske parkera där det inte finns parkeringsrutor så är problemet löst , de gör jag. :D
   
  Starcadia, Växjö Peter, olson och 5 andra gillar detta.
 9. Husbilgolf

  Husbilgolf HBK Medlem

  Inlägg:
  350
  Kommun:
  Norge
  Medlemskap:
  2020
  HBK-Nr:
  7759
  Sv: Parkering?

  Vil tro det är samma grundtanke - att om man sover i sitt fordon så sover man, campar inte. Gäller i Norge!
   
  Starcadia, Bergodh, svnisse och 2 andra gillar detta.
 10. louie

  louie FD. HBK Medlem 2017

  Inlägg:
  85
  Kommun:
  Mönsterås
  Medlemskap:
  2017
  HBK-Nr:
  21362
  Sv: Parkering?

  Husbilen är med alla sina bekvämligheter (wc, dusch, spis, kyl, värme, sängar, avloppstankar etc) ett rullande hem. Naturligtvis har omgivningen rätt att ha synpunkter på VAR kanske 100 000 rullande hem ställer sig över natten i synnerhet inom tätorter och populära platser.

  Min tolkning:
  Övernattar jag i min husbil... så campar jag. Bör ske på anvisade platser. I vidsträckta obebyggda områden borde större frihet medges.

  Därutöver kan jag parkera min husbil i enlighet med på platsen gällande p-bestämmelser. Att campa med sin husbil ska inte förväxlas med att jag kanske behöver parkera en stund / någon timme för att vila i samband med långkörning. Det är jag ju skyldig till vid trötthet-

  Andra har andra tolkningar...
   
  Bergodh och Ovrell gillar detta.
 11. saxnäs

  saxnäs HBK Medlem

  Inlägg:
  610
  Kommun:
  Mjölby
  Medlemskap:
  2019
  HBK-Nr:
  12900
  Sv: Parkering?

  Kan du vidareutveckla ordet Camping vad det innebär ???? Har inte sett i någon lagtext vad det innebär ,du kanske kan räta ut frågetecknet. Min tolkning är att stannar jag min personbil klass 2 och går och lägger mig så anser jag inte det strider mot någon lag ännu i alla fall och under Camping tror jag det inte faller heller , vad ja vet. Men jag kan ju ha fel. Jag tror att det är den obotliga svenska avundsjukan som gör sig påmint istället.:D
   
  Starcadia, Växjö Peter, Tommy-59 och 8 andra gillar detta.
 12. Claes 105

  Claes 105 HBK Medlem

  Inlägg:
  871
  Kommun:
  Ulricehamn
  Medlemskap:
  2020
  HBK-Nr:
  105
  Sv: Parkering?

  Campa innebär enl mig att man slår upp ett läger ( camp på engelska), att däremot parkera en personbil enl gällande P regler kan väl knappast kallas för ett läger.
  Vad jag sedan väljer att göra inne i mitt egna fordon anser jag är min sak.

  Detta är min tolkning

  Hejs
  Claes 105

  Ps. Man blir ju lite fundersam när medlemmar i denna klubb tycker det är OK med ännu mer begränsningar, finns enl mig tillräckligt många som det är.
   
  Per & Leena, Starcadia, Göte J och 17 andra gillar detta.
 13. louie

  louie FD. HBK Medlem 2017

  Inlägg:
  85
  Kommun:
  Mönsterås
  Medlemskap:
  2017
  HBK-Nr:
  21362
  Sv: Parkering?

  Jag skrev min tolkning av camping... och du har nu skrivit din och lite till. Det räcker för mig
   
  stefan l och nyälvsborg gillar detta.
 14. louie

  louie FD. HBK Medlem 2017

  Inlägg:
  85
  Kommun:
  Mönsterås
  Medlemskap:
  2017
  HBK-Nr:
  21362
  Sv: Parkering?

  Inte ska du bli fundersam för att alla inte tycker lika. Även i denna klubb är det väl tillåtet att ge uttryck för åsikter som inte följer stora flertalets
   
 15. staffanulla

  staffanulla HBK Medlem

  Inlägg:
  171
  Kommun:
  Hammarö
  Medlemskap:
  2019
  HBK-Nr:
  6734
  Sv: Parkering?

  Karlstads kommun säger att en biljett per fordon oavsett hur lång bilen är, och säger att vintertid syns inte markeringarna. Detta är tyvärr upp till varje kommun att bestämma, så det är lätt att få en parkerings"bot"
   
  Bergodh och svnisse gillar detta.
 16. TO+GU

  TO+GU FD. HBK Medlem 2019

  Inlägg:
  3,111
  Kommun:
  Timrå
  Medlemskap:
  2019
  HBK-Nr:
  4718
  Sv: Parkering?

  En husbil är väl ett campingfordon.

  Tommy R
   
  Leifw och louie gillar detta.
 17. HBK Web

  HBK Web HBK Webb

  Inlägg:
  184
  Kommun:
  Stockholm
  Sv: Parkering?

  Ett antal för tråden ovidkommande inlägg har raderats!
   
  Wessly, ClasB, Bergodh och 2 andra gillar detta.
 18. viggoboy

  viggoboy HBK Medlem

  Inlägg:
  1,372
  Kommun:
  Trelleborg
  Medlemskap:
  2020
  HBK-Nr:
  8644
  Sv: Parkering?

  Bra. Anledningen att flippa ut var att som vanligt!!! Inte vissa kunde svara på förtsa inlägget.
   
 19. Anne & Klas

  Anne & Klas HBK Medlem

  Inlägg:
  1,617
  Kommun:
  Tyskland
  Medlemskap:
  2022
  HBK-Nr:
  7412
  Sv: Parkering?

  Hej
  Ny skylt i Warnemünde.

  Klart och tydligt?
  Foto: Andrea Heinrich
  Medlem i Wohnmobile und Reisemobile, das schönste Hobby der Welt.
   

  Bifogade filer:

  Ch & Ib, Bergodh och sacce gillar detta.
 20. Jappe

  Jappe FD. HBK Medlem 2017

  Inlägg:
  18,330
  Kommun:
  Orust
  Medlemskap:
  2017
  HBK-Nr:
  661
  Sv: Parkering?

  Det är en hemmagjord skylt utan lagligt stöd, uppfattar jag det som. Parkera gärna, men övernatta inte på P-platsen. Alltså en vädjan eller rekommendation men inget förbud. Jag hade nog ändå undvikit att övernatta där. Det finns säkert någon anledning till varningen.

  Jappe
   
  vänerköket, Roger67, Bergodh och 4 andra gillar detta.

Husbilsklubben.se använder egna och tredjeparts cookies för att förbättra din användarupplevelse.