Camping eller parkering

Tråd startad i 'Lagar o Regelverk' av t-star, 13 Februari 2013.

 1. t-star

  t-star HBK Medlem

  Inlägg:
  4
  Kommun:
  Vellinge
  Medlemskap:
  2018
  HBK-Nr:
  8367
  Finns det ngn i klubben som kan redogöra för skillnaden mellan camping och parkering.
  I klartext; är det förbjudet att stanna övernatten (parkera och sova i husbilen) på en plats där det råder campingförbud?
   
  Burstner 1702 gillar detta.
 2. Gunnar

  Gunnar HBK Webb Admin medlem

  Inlägg:
  14,629
  Kommun:
  Malmö
  Medlemskap:
  2018
  HBK-Nr:
  5
  Sv: Camping eller parkering

  Nej, det är inte förbjudet, även om vissa kommuner hävdar motsatsen trots att de erkänner att de inte lagligen kan förhindra det. Malmö är en sådan kommun.

  Däremot att på platsen ställa ut möbler, grilla etc. kan uppfattas som camping och då är det inte tillåtet.
   
  Leif-143 och Euramobil 742 gillar detta.
 3. Knut

  Knut HBK Webb

  Inlägg:
  15,038
  Kommun:
  Australien
  Medlemskap:
  2022
  HBK-Nr:
  994
  Sv: Camping eller parkering

  Overnatting i bil kan ikke forbys, takk til kjøre/hviletid bestemmelsene i Europa for yrkestrafikk. Saken ble prøvet juridisk i forbindelse med et lovforslag i Norge for noen år siden, lovforslaget ble erklært i strid med internasjonale avtaler og forkastet.

  Men som Gunnar påpeker sett ikke ut møbler, markise og lignende, gjør en det så er det ikke lengre en parkering.
   
 4. tessie

  tessie FD.HBK Medlem 2014

  Inlägg:
  709
  Kommun:
  Nynäshamn
  Sv: Camping eller parkering

  Bra att det finns en uppfattning inom HBK om vad som är skillnaden.
  Intressant med det norska rättsfallet, men....

  Av större intresse är dock vad svenska myndigheter fastställt i lagtext och om detta skiljer sig från t.ex. vad EU eventuellt föreskriver.

  Så frågan är om det finns något rättsfall i Sverige, eller tydlig lagtext, som beskriver skillnaden.

  Någon som har fakta?
   
  Senast ändrad: 13 Februari 2013
  stefan l gillar detta.
 5. Teddi

  Teddi FD.HBK Medlem 2013

  Inlägg:
  3,048
  Kommun:
  Kungsbacka
  Sv: Camping eller parkering

  hej,,vad föreskriver EU??
   
 6. lars o margareta

  lars o margareta HBK Medlem

  Inlägg:
  1,260
  Kommun:
  Hudiksvall
  Medlemskap:
  2018
  HBK-Nr:
  6977
  Sv: Camping eller parkering

  Parkerar du på en plats godkänd för HB, då kan du göra vad du vill i Bilen, Hälsningar Lasse
   
 7. Teddi

  Teddi FD.HBK Medlem 2013

  Inlägg:
  3,048
  Kommun:
  Kungsbacka
  Sv: Camping eller parkering

  hej lasse,,ja vet inte om du svarar på min fråga,,men om jag förutsätter detta så finns ju inga p-regler ännu för husbil,,
  annat än ställplatser då,,
  vad som är intressant är ju om eu har några regler runt detta??? ja känner inte till det,,
   
  Starcadia och stefan l gillar detta.
 8. Lars48

  Lars48 HBK Medlem

  Inlägg:
  678
  Kommun:
  Norrtälje
  Medlemskap:
  2017
  HBK-Nr:
  9169
  Sv: Camping eller parkering

  I lagtexterna finns inget som heter Husbil. Jag åker i en personbil klass II, kan alltså parkera på vilken p-plats som helst där bilen får plats inom markeringarna.
   
  Leif-143, Starcadia, Euramobil 742 och 2 andra gillar detta.
 9. Gunillas Kenth

  Gunillas Kenth HBK Medlem

  Inlägg:
  6,679
  Kommun:
  Hässleholm
  Medlemskap:
  2018
  HBK-Nr:
  3925
  Sv: Camping eller parkering

  Vad är stannande?
  Med att stanna menas att stå stilla med ett
  fordon, utom när man stannar
  1. för att undvika fara,
  2. för att trafikförhållandena kräver det, eller
  3. för att parkera (se nedan).

  Vad är parkering?
  Att parkera innebär att ställa upp ett fordon
  med eller utan förare, utom när man gör det
  1. för att trafikförhållandena kräver det
  2. för att undvika fara, eller
  3. för att låta en passagerare stiga i eller ur
  fordonet eller för att lasta av eller på gods.

  Källa: Transportstyrelsen
  http://www.transportstyrelsen.se/Global/Publikationer/Vag/Trafikant/PV09303_6.pdf

  Vad som sker i ett parkerat fordon är av privat natur och således din ensak.
   
  Euramobil 742 gillar detta.
 10. Jokin

  Jokin HBK Medlem

  Inlägg:
  738
  Kommun:
  Borlänge
  Medlemskap:
  2018
  HBK-Nr:
  6254
  Sv: Camping eller parkering

  Detta är ett gammalt kärt ämne här på HBK´s forum. Jag vet inte hur man infogar länkar till gamla trådar, men sök på just "camping och parkering" eller varför inte "Skummelövsstrand" så kommer det fram en hel del fakta och ännu mera tyckande.

  Problemet som jag ser det är att det inte någon stans i regelverken finns definierat vad camping är för något, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Kommuner kan förbjuda en företeelser som inte är fastslagen vad det är för något.

  Johan K.
   
 11. Teddi

  Teddi FD.HBK Medlem 2013

  Inlägg:
  3,048
  Kommun:
  Kungsbacka
  Sv: Camping eller parkering

  jag är bara intresserad om eu har nåt intresse i detta,,
   
 12. Gunillas Kenth

  Gunillas Kenth HBK Medlem

  Inlägg:
  6,679
  Kommun:
  Hässleholm
  Medlemskap:
  2018
  HBK-Nr:
  3925
  Sv: Camping eller parkering

  Uppehåll på annans mark enligt allemansrätten

  Allemansrätten innebär inte bara rätt att passera över annans mark utan också en viss rätt att vistas där. Frågan i vilken utsträckning detta är tillåtet är om möjligt ännu oklarare än rätten att färdas. Så mycket är säkert, att man inte får göra uppehåll för rastning, bad etc. på tomt, plantering eller skadekänslig mark. När det gäller längre uppehåll på samma ställe får man också annars ta speciell hänsyn till skaderisken. Den som håller till flera dagar på ömtålig gräsmark och trampar upp gräset kan möjligen straffas enligt 12 kap. 4 § brottsbalken. Han kan också bli skyldig att ersätta skadan.

  Kortare uppehåll

  Vidare är det klart att kortare uppehåll på tillåten mark inte medför några rättsliga påföljder, så länge marken inte skadas. Man får solbada en hel dag på annans badplats utanför tomtområde; man får också rasta av annan anledning och till och med tillfälligt ställa upp bord, stolar och liknande lättflyttad egendom på platsen.

  Svårigheterna uppkommer främst vid längre uppehåll på mark, som i och för sig inte är ömtålig. Det går bra att stanna ett par dagar om man tältar i något skogsområde långt från bostadshus. Men det är tveksamt om ens en enda natts tältning kan accepteras alldeles utanför markägarens tomt.

  Tältning

  En tveksam fråga är i vad mån tältning utan markägarens tillstånd träffas av denna straffbestämmelse. Att tälta innebär ju ibland viss grävning; kanske kan tältaren rentav anses ”bygga” på annans fastighet eller skilja markägaren från besittningen av ett litet stycke mark? Men kortvarig tältning brukar inte bedömas på detta sätt. Det avgörande är nog att detta inte ses som något verkligt besittningsintrång. Tidsgränsen sägs ibland vara ett dygn, men det är svårt att finna ett auktoritativt stöd för att just denna gräns skulle vara juridiskt betydelsefull.

  Sannolikt har det betydelse hur pass diskret tältaren är. Håller han sig långt från bostadshus i något skogsområde får han troligen stanna flera dagar utan straffpåföljd, medan det är tveksamt om ens en natts tältning kan accepteras alldeles utanför det område som utgör markägarens tomt. Att objudna främlingar i dagar och nätter förlägger sitt privatliv intill en bostad kan medföra mera vantrivsel och irritation än markägaren rimligen bör tåla, inte minst när det saknas ordnade toalettförhållanden.

  Man får antagligen också ta hänsyn till att tältning i grupp ställer till större problem för markägaren än enstaka tältare. Det kan i gränsfall leda till att en tältning anses otillåten och i varje fall medföra skadeståndsskyldighet. Rättsläget är överhuvud taget så oklart att en tältande gör klokt i att hålla sig borta från bebyggelse, om han inte frågat markägaren om lov. Vid grupptältning bör man i alla händelser ta kontakt med markägaren.

  Vid närgången tältning, framför allt på område som kan anses som tomtmark, har markägaren antagligen rätt att helt enkelt flytta undan tältet, om dess ägare vägrar att ta bort det själv. – Det bör påpekas att en del kommuner har begränsat rätten till tältning utanför vissa campingplatser genom särskilda föreskrifter med stöd av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I så fall kan den som tältar i strid med föreskrifterna utan vidare straffas.

  Parkering

  Också den praktiska frågan om rätten till bilparkering är oklar. Till en början är det naturligt, att parkering är tillåten bara där man får färdas med bil (se sid. 35 f). Troligen har man i princip rätt att ställa bilen intill väg, om parkeringen inte medför någon skada eller olägenhet för markägaren. Det räknas inte som terrängkörning.

  Man har dock antagit att bilisten åtminstone måste respektera ett uttryckligt förbud mot parkering på viss plats. I varje fall om han parkerar längre än rent tillfälligt på ett område som markägaren har intresse att förfoga över – till exempel en parkeringsplats som denne själv använder – kan detta tänkas vara olovlig besittningsrubbning (enligt 8 kap. 11 § brottsbalken) och alltså straffas som egenmäktigt förfarande.

  Husvagnsuppställning

  Uppställning av husvagnar på privat mark bedöms säkert ännu strängare. Här tillkommer ju också de skäl som kan anföras mot närgången tältning. Det är tveksamt om ens en natts uppehåll kan tillåtas i närheten av markägarens bostad, ifall han sätter sig emot det. Vid förbjuden husvagnsuppställning, liksom vid förbjuden tältning, kan markägaren ansöka om så kallad särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten. Också vid andra mera omfattande åtgärder på fastighet har säkert fastighetsägaren möjlighet att ingripa. Som nämnts kan ett vitesförbud ibland bli aktuellt när någon överskridit eller kan väntas överskrida allemansrättens gränser.

  Ett sådant föreläggande kan markägaren få till stånd när till exempel en organiserad tältning medför någon olägenhet för honom som inte är rent bagatellartad; det fordras inte att intrånget varit straffbart. Utvägen har dock inte så stor praktisk betydelse, eftersom föreläggandet också i dessa fall måste riktas mot viss person och i regel meddelas av domstol. Proceduren blir därför dyr och omständlig.


  SFS som innehåller "camping"

  SFS 2007:215 Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
  SFS 1980:578 Lag (1980:578) om ordningsvakter
  SFS 1966:742 Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse
  SFS 2007:185 Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar
  SFS 1993:1617 Ordningslag (1993:1617)
  SFS 1998:905 Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
  SFS 1962:700 Brottsbalk (1962:700)
  SFS 1994:200 Mervärdesskattelag (1994:200)
  SFS 1998:899 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  SFS 2010:900 Plan- och bygglag (2010:900)
  SFS 2011:338 Plan- och byggförordning (2011:338)
   
  Senast ändrad: 13 Februari 2013
  Relax gillar detta.
 13. lars o margareta

  lars o margareta HBK Medlem

  Inlägg:
  1,260
  Kommun:
  Hudiksvall
  Medlemskap:
  2018
  HBK-Nr:
  6977
  Sv: Camping eller parkering

  jag svarade trådskaperen , Men det finns vissa P.platser som är märkta endast PB, ej husbilar ,det kan bero på P.platsen utformning eller läge hälsningar lasse.
   
  Senast ändrad: 13 Februari 2013
  Teddi gillar detta.
 14. Kaj o Gisela.p

  Kaj o Gisela.p HBK Medlem

  Inlägg:
  1,545
  Kommun:
  Varberg
  Medlemskap:
  2029
  HBK-Nr:
  7379
  Starcadia och Relax gillar detta.
 15. Michael S

  Michael S HBK Medlem

  Inlägg:
  1,027
  Kommun:
  Kungsör
  Medlemskap:
  2018
  HBK-Nr:
  19308
  Sv: Camping eller parkering

  Ja det är mycket tydligt.

  Husbilar finns ej i lagtexten, det vi kallar husbilar är personbil klass II,
  eller lastbil med bostadsinredning.
   
 16. Roddan

  Roddan HBK Medlem

  Inlägg:
  124
  Kommun:
  Norrköping
  Medlemskap:
  2018
  HBK-Nr:
  12159
  Sv: Camping eller parkering

  Hej. Finns det inget predjukat på det. Om inte skulle det va bra.
  Häls Roddan
   
 17. Yvonne & Frank

  Yvonne & Frank HBK Medlem

  Inlägg:
  701
  Kommun:
  Skövde
  Medlemskap:
  2018
  HBK-Nr:
  111
  Sv: Camping eller parkering

  Är fullt medveten om att lagtexten inte på något sätt är kristallklar. Samtidigt som det inte finns (ännu) något som heter husbilar. Det sorteras under PB2. Alltså någon form av personbil....
  Men varför göra allt så besvärligt? Jag har fricampat under många år. Som regel aldrig ställt mig där det kan upplevas negativt av andra eller markägare. Därimot så har jag ofta parkerat på många ställen där man inte skulle gilla camping. Alltså ställer jag inte ut bord och stolar. Drar heller inte ut markis.
  Framför allt så frågar jag om det finns någon att tillfråga, om det är ok att jag står på plats 1 eller ett par dygn. Har aldrig blivit nekad.
  Det är kanske vad vi alla borde göra. Om inte annat för att kunna stå i lugn och ro. Samt att inte reta andra i onödan. I sista ändan drabbar det ju bara oss själva som husbilsåkare negativt. Möt andra människor som du vill bli bemött själv så brukar det ordna sig till det bästa.
  / Frank :)
   
  Elis13, Björn & Lena, Framking och 35 andra gillar detta.
 18. Esbjörn

  Esbjörn HBK Referensgrupp

  Inlägg:
  4,148
  Kommun:
  Osby
  Medlemskap:
  2018
  HBK-Nr:
  2497
  Sv: Camping eller parkering

  Du har helt rätt, Frank. Det handlar om hänsyn. Detta enkla lilla ord som så många igonerar.
   
  Björn & Lena, Framking, WillyPe och 4 andra gillar detta.
 19. ulan65

  ulan65 HBK Medlem

  Inlägg:
  102
  Kommun:
  Härryda
  Medlemskap:
  2018
  HBK-Nr:
  24973
  Läste något intressant:

  "Inom kommunen gäller generellt 24-timmars parkering på vägmark, om inte annat anges. Det är inte tillåtet att övernatta i parkerad husbil eller husvagn inom Öckerö kommun på gatumark t.ex. parkeringsplats eller i naturen."

  I en parkerad personbil (PB klass2) gör man väl vad man vill inne i bilen ?

  Alltså inte veva ut markis och ta ut möbler etc.
   
  Stig, kjelka, björns och 5 andra gillar detta.
 20. Labic

  Labic HBK Medlem

  Inlägg:
  144
  Kommun:
  Karlstad
  Medlemskap:
  2018
  HBK-Nr:
  717
  Sv: Camping eller parkering

  Det gäller att utnyttja varje utrymme. Bilden tagen i Frankrike.
  Lars
   

  Bifogade filer:

  Björn & Lena gillar detta.

Husbilsklubben.se använder egna och tredjeparts cookies för att förbättra din användarupplevelse.