TEST 2

Brev från sjukhuset i Avignon.

När jag öppnat det franska kuvertet var det en räkning för min vistelse på sjukhuset i Avignon. Jag har hela tiden trott jag inte skulle betala något utan detta skötes mellan länderna. Hela räkningen stod på franska, tur hustrun kan detta språk även texten som fanns på baksidan stod enbart på franska. Nu fick jag googla lite på F-kassan och hittade denna info "Försäkringskassans blåa EU-kort (europeiskt sjukförsäkringskort) ger dig rätt till akut sjukvård vid sjukhus och vårdcentral som är anslutna till EU/EES-landets sjukvårdssystem" ingen ting om betalning.