thumbnail_IMG_1168.jpg


Snart avslutas ett mycket annorlunda år, vi har alla påverkats på något sätt av den pågående pandemin. Vissa av oss som har hunnit bli 70+ sattes i karantän redan i mars. Andra har arbetat på, men ofta på ett nytt sätt och vissa har blivit permitterade eller till och med tappat sina anställningar.

Husbilslivet har också påverkats, till viss del positivt eftersom det är en säker semesterform i dessa Coronatider, därför har intresset för husbilar ökat och vi har sett många nya husbilsåkare utefter våra svenska vägar i sommar.

Men visst finns det även negativa sidor som drabbat en del av oss. Det här med stängda gränser har tvingat oss att skjuta upp sommarresan till Mellaneuropa och vinterns resa till Sydeuropa till ett annat år. Våra ställplatser och campingar runt om i Sverige har också drabbats negativt, vissa mera än andra. Framförallt har de som normalt är inriktade på den internationella marknaden drabbats hårdast på grund av de stängda gränserna.

Hur har det då gått för Husbilsklubben.se under det här alldeles speciella året 2020 och vad är planerna för 2021? För att få svar på det kontaktade jag vår Ordförande Leif Edström, för ett samtal om 2020 och vad vi kan förvänta oss av 2021.

Leif, 2020 har varit annorlunda, hur har det påverkat Husbilsklubben.se?
–– Både positivt och negativt. Först det positiva, vi har märkt det ökade intresset för husbilslivet och vi har passerat milstolpen 16 000 medlemmar under året. Vi har även kunnat arbeta vidare med utvecklingen av vårt forum då det inte påverkas i detta sammanhang.

Det tråkiga var att vi inte kunde arrangera vår årsmötesträff, samt hålla vårt årsmöte i Mariestad som planerat

Några speciella förändringar, händelser under året som du skulle vilja nämna?
–– Lanseringen och nya versionerna av vårt nya Forum, på en modern plattform, samt lanseringen och utvecklingen av Husbilsplatser.

Vi har även under året sjösatt en ny arbetsgrupp, HBK Marknadsgrupp som främst skall söka skapa ett ökat intresse för HBK.

Mariestad utsågs till årets Husbilsvänligaste Kommun för andra gången, efter omröstning på vårt forum. Vi hoppas att det ska inspirera flera kommuner i landet att satsa på husbilsturism.

Den 1 januari 2021 införs nya regler för beräkning av avgifterna för överlast i husbilarna som kommer att beräknas utifrån totalvikten och inte som hittills på maxlasten. Något som vi krävde redan 2017, då vi ingick i en arbetsgrupp tillsammans med andra i branschen. Vi var i gruppen helt eniga om detta i en remiss till Transportstyrelsen. Vilket resulterade i det förslag som nu blir lag.

Husbilsklubben har också varit en aktiv deltagare i SRF´s Husbilskampen, för att skapa debatt kring den orättvisa och kontraproduktiva skatten på våra nya husbilar, kommer vi att få se mera av sådant i framtiden?
–– Vi har varit och är aktiva i denna fråga tillsammans med övriga i husbilskampen, bland annat genom vårt Remissvar till Finansdepartementet. Vi kommer alltid att driva frågor i Husbilsklubben.se, som är viktiga för våra medlemmar och mobil fritid.

Det har genomförts ett digitalt Extra Medlemsmöte för den formella delen för räkenskapsåret 2019, hur har det tagits emot av medlemmarna?
–– Vi är en modern webbaserad klubb och försöker i dessa pandemitider hitta lösningar som vi kan göra digitalt på vårt forum. Vi i styrelsen ansåg att det är bra om vi kan avverka några av de frågor som normalt tas upp på vårt årsmöte. Vi konstaterade att de frågor som vi bör få avgjorda är de vi nu tagit upp på vårt extra medlemsmöte. Hittills har det fungerat väl och vi har fått uppmuntrande tillrop från flera medlemmar på hur vi försöker navigera oss fram detta ”Coronaår”.

thumbnail_IMG_1518.jpg


Nu blir det snart ett nytt år, något som planeras som du vill berätta för oss redan nu?
––Vi hoppas att vår populära årsmötesträff och årsmöte kan genomföras som planerat i maj, men om det visar sig inte gå på grund av pandemin, så finns det både en plan B och en plan C. Vidare så kommer version 2 av Husbilsplatser att lanseras och andra förbättringar på Forumet.

På det personliga planet så gör jag under 2021 mina sista månader i Flygvapnet och går i pension efter semestern! Vilket känns bra efter fyrtio år i statens tjänst. Jag kommer då att få ännu mer tid att ägna åt mitt stora intresse husbilar och vår fantastiska klubb.

Finns planer på andra projekt t.ex. HBK´s egen ”Code of Condukt”, som varit upp till diskussion i flera trådar på Forumet?
–– Med det ökande antalet husbilar har det blivit problem på sina håll med att en del inte sköter sig på ställplatser, parkeringar mm. Genom att följa vår miljöpolicy exempelvis, har man kommit en bit på vägen. Så här står det i inledningen till denna ”Vår målsättning är att ständigt verka för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med våra resor. Kretsloppstänkande och att hushålla med naturens resurser är en självklar del i vår fritid”. Vår miljöpolicy anser jag är vår ”Code of Conduct”.

Över 16 000 medlemmar, ca. 15% av de svenska husbilsägarna är medlemmar, varför inte 50%?
–– Ju flera vi blir ju starkare röst blir vi naturligtvis. Vi är idag den i särklass största klubben för husbilsliv i Sverige och Norden. Men jag tror, trots att vi är så framgångsrika och har ökat antalet medlemmar så fantastiskt under de år vi funnits, så är inte alla intresserade att vara med i en förening. Var taket finns är omöjligt att sia om.

Kan du ge mig tre orsaker varför den helt nya husbilsägaren borde vara medlem i Husbilsklubben.se
–– Vårt Forum är definitivt vår framgångsfaktor. Och om jag ska säga tre saker så blir det dessa.

· En källa, fylld av kunniga, erfarna och hjälpsamma medlemmar som ger praktiska svar och tips på allt som rör husbilslivet

· Våra Husbilsplatser, en helt unik ”state-of-the-art produkt” för den svenska husbilsresenären och som hela tiden utvecklas. En produkt exklusivt tillägnad våra egna medlemmar.

· Våra förmåner, som vi hela tiden söker utveckla till gagn för våra medlemmar. Idag innehåller våra rabatter och förmåner allt från försäkring, däck, ställplatser, färjor ja till och med bilservice i Spanien.

……… och tre orsaker varför en rutinerad och erfaren husbilsägare bör vara medlem i Husbilsklubben.se?
–– Erfarenhetsutbyte på Forumet, våra husbilsplatser, Förmånerna som jag just beskrev.

Sedan det sociala livet, mötet med andra klubbmedlemmar ute på resorna, eller på träffarna, något som är lika viktigt för den som är helt ny, eller för den som åkt husbil sedan 80-talet. Det blev nog mer än tre saker….

Leif, är Husbilsklubben.se en pensionärsklubb?
–– Nej, vi ser ett ökat intresse från yngre, nya husbilsägare, framförallt bland 70-talister, men även 80-talister ökar, vilket är mycket roligt. Att attrahera en yngre målgrupp kräver nog även ett visst mått av nytänkande i klubben, som till exempel den innovativa förnyelse vi gjort av våra husbilsplatser.

Medlemsavgiften 100 kr har varit oförändrad sedan klubben bildades för 14 år sedan, hur går det till?
–– Genom att vi stadigt ökat antalet medlemmar har vi kunnat ligga kvar på den blygsamma avgiften. Vi är samtidigt mycket kostnadsmedvetna, där bland annat alla förtroendevalda, samt våra medarbetare i arbetsgrupperna och webbare arbetar ideellt, därför lyckas vi med konststycket.

Våra årsmötesträffar är mycket populära sociala möten, finns det några planer på att utveckla den delen?
–– Det är en fråga som har diskuterats i styrelsen, i dagsläget är det endast Årsmötesträffen som arrangeras av Husbilsklubben.se övriga träffar arrangeras av våra medlemmar under vårt namn. Vi får se om det är möjligt att utveckla detta på något sätt.

Något som du speciellt vill framhålla och informera oss om?
–– Ja, jag vill särskilt nämna det frivilliga och ideella insatserna som medlemmarna i våra olika arbetsgrupperna, Webb och de förtroendevalda lägger ner, till gagn för alla oss medlemmar. Det är tusentals timmar 24/7 alla årets dagar.

Sedan vill jag ta tillfället i akt och önska alla husbilsvänner i klubben en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år och med hopp om ett ännu bättre husbilsår 2021.

Tack Leif för att vi fick prata med dig, få höra dina tankar om året som vi snart skall avsluta och vad vi kan förvänta oss av Husbilsklubben.se det nya året som snart skall börja.

Tror det är många som instämmer med mig, när jag passar på att önska dig och din familj en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år.


IMG_1050 (1).JPG


Tommy DynérFakta om Husbilsklubben.se december 2020

Antal medlemmar16 013
Antal intresserade15 164
Antal registrerade 31 207
Antal trådar88 208
Antal inlägg967 135
Sökmotor ranking ”husbilsklubb”1 och 2, samt omnämnd i 3 och 4
Sökmotor ranking ”värme i husbil”Träff 3, under Truma


Unika besökare per dag, nu i december som är en extremt lugn period.

1608466838150.png

Till detta skall läggas de aktiviteter som förekommer hos oss på Facebook.

Tommy Dynér