Vänner!

Jag skrev mitt förra ordförande har ordet en vecka in i juli och vi hade då fantastiskt sommarväder och det håller i sig än. Jag kan inte påminna mig en sommar med så bra väder under en längre period som i år........men mannaminnet brukar vara väldigt kort ;) Nu har vi i alla fall avverkat en drygt två veckor lång tur med husbilen i vårt fantastiska land, härligt.

Vi har även genomfört ett fysiskt styrelsemöte den 17-18 juli, det första sedan september i fjol. Det var verkligen välbehövligt att få träffas, även om man genomför videomöten varje månad så är det när man träffas man verkligen kommer längre i arbetet. En del av mötet gick till att förbereda vår årsmötesträff och årsmöte som vi nu beslutat att vi genomför som planerat i Mariestad den 27-29 augusti, detta eftersom coronarestriktionerna nu har lättat. Vi har dock beslutat att vi genomför alla aktiviteter utomhus. Läs mer om träffen och gå gärna in och anmäl dig till träffen här Årsmötesträff Mariestad

Vi har under vårt styrelsemöte gått igenom dom inkomna motionerna till årsmötet och då även tagit med de motioner som inkommit till årsmötet 2020 som vi inte kunde genomföra. det finns även en proposition från styrelsen avseende en översyn av stadgarna. Allt underlag inför årsmötet kommer att läggas ut under HBK information lite närmare årsmötet.

Allt gott till er alla från ett varmt och soligt Norrbotten :cool:

/Leif