Detta inlägg är gjort för att visa hur tabellkoder mm används. Plus att den kan användas som mall för att kopiera in på andra sidor.

Några "tänk på att" först.
 • Denna knapp är guld värd när man behöver skriva BBkod. Detta för att det vanliga WYSIWYG-läget döljer alla de vanliga koderna och det kan ställa till det.
  upload_2019-5-14_8-9-37.png
 • Våra tabeller består av tre segment byggt i en hierarki och det är superviktigt att de kommer i rätt ordning. Saknas någon tagg, fylls de i av Xenforo - där Xenforo tror att de kan passa. Vilket generellt sett alltid är fel!
 • Först själva tabell-taggen: [ table=none] som betyder att här börjar en tabell - utan linjer.
 • Därefter börjar första raden i tabellen med en [tr ]
 • Och "längst in" anger man en eller flera "celler" med [ td=none]
 • När man fyllt i sin cell så anger man att cellen är slut med en [ /td].
 • Är det en tabell med bara en kolumn, anger man sedan slut på raden med en [ /tr]
 • Är det dessutom bara en rad i tabellen så avslutar man med: [ /table]
 • Attachade bilder i tabellen bör ha en bredd på 250px för att passa övriga loggor.
 • Bilder för omslagsbilder (i förmånsföretag) skall ha storleksförhållande på ca 3x2 för att göras rättvisa i artikelvyn
 • På företagspresentationer tar jag konsekvent bort min författarpresentation, eftersom det är företaget som skall synas.
Exempel 1 - en encellig tabell (med kantlinjer):
Tabell med en enda cell

Jag rekommenderar att använda BB kod editorn eftersom det är lätt att man, i Wysiwyg, till exempel markerar text för att göra fetstil och då även får med slutet av en tagg. Då kan det bli så här:
[ td=none[b ]]text med fetstil[/b ][/td ] - Notera de dubbla "]]" innan texten. Detta gör att första "td" är ogiltig och Xenforo fyller på med egen kod för att "hjälpa till".

Malltabell för två kolumner - utan linjer. Välj BBkod editorn för att kopiera önskad del.
Jag skriver det här på flera rader, det gör att tabellens celler ser haltande ut. Så radbrytnongar bör enbart göras mellan [ /tr] och [ tr].

Text i första cellen.
Attachad bild eller liknande.
Text i andra cellen.
Beskrivning om företaget.

[td=none]
Text i första cellen, andra raden.
Attachad bild eller liknande.
[/td]
[td=none]Text i andra cellen, andra raden.
Beskrivning om företaget.
[/td]
Jag vet inte varför det är så stor vit yta ovanför tabellen. Förmodligen för att default "padding" är för stor. Eller för att jag sätter alla taggar på var sin rad. Det är något jag får testa med.


Samma tabell - fast med kantlinjer och utan radbrytningar i tabellkoden (men däremot i cellerna):
Text i första cellen,
Attachad bild eller liknande.
Text i andra cellen.
Beskrivning om företaget.
[td=2]Text i första cellen, andra raden.
Attachad bild eller liknande.[/td][td=1]Text i andra cellen, andra raden.
Beskrivning om företaget.[/td]