Husbilsplatser utvecklas hela tiden och HBK strävar efter att göra en bättre produkt för medlemmarna. Husbilsplatser och tömningsplatser och övriga platser bygger på att vi har aktiva medlemmar som skickar in uppgifter om platserna och gärna bifogar bilder.

Kvalitetssäkring av platserna

Husbilsplatser1.jpg

Vi har för närvarande, när detta skrivs 6 447 platser fördelade på 4 990 husbilsplatser och 1 457 tömningsplatser. I år 2020 har det tillkommit 586 nya platser.

Kvalitetssäkringen är ett tungt manuellt jobb, som görs av ett antal personer som sitter i det vi kallar ”maskinrummet”. Under 2020 har de gått igenom alla platser, man har kollat så att platsens namn stämmer, koordinaterna kollas så de visar till rätt plats. Googel Earth är ett bra hjälpmedel till detta. Det är gjort dubbelkontroll av allting så att man inte missar något. Bildhanteringen har också gåtts igenom så att bilderna stämmer med platsen.

Olika hemsidor på internet använder man också, för att stämma av platserna, det händer ibland man tar kontakt med någon för att få verifierat, att allt stämmer. Nu är alla de 6 447 platserna kvalitetssäkrade.

Ingen vågar räkna på hur många timmar detta jobb tagit under 2020. HBK gör allt för att kunna ge medlemmarna en bra och kvalitetssäkrad produkt.

Nästan uppkopplade hela tiden

Bild5.jpg

De som sitter i ”maskinrummet” är nästan uppkopplade hela dygnet, alla som finns där har inte samma dygnsrytm. Vilket underlättar arbetet när något blir fel på forumet. När det händer, vilket händer någon gång, så rättas felet till ganska snabbt, ibland märker du som medlem inte ens att något hänt

Hjärnorna jobbar för det mesta

Hjärna.JPG

Det jobbas hela tiden med nya projekt för att möta framtiden. För framtiden kommer, fast vi ibland kanske tycker att det går för snabbt. Skall man hänga med så får man inte ”sitta still i båten”. Målsättningen är att ha en modern och ständigt uppdaterad webbplats. Vi söker medlemmar som är villiga att hjälpa till, de som just nu håller igång webbplatsen kan förstås inte hålla på för alltid, åldern tar ut sin rätt till slut.

Statistik

Ställplatser 2 497
Tömningsplatser 1 457
Parkeringar 1 387
Rastplats 497
Campingplats 268
Friplats 247
Korttidsparkering 94.

Flyger.jpg Fjäril.jpg