Vinjett-HBK.png

Klicka på "Husbilsplatser" i den blå menyraden.

På kartbilden, klicka på knappen med +tecknet längst ner till höger på skärmen.
upload_2019-11-4_13-55-9.png

Ett formulär visas med texten ”Föreslå en ny husbilsplats”.
Del 1:
Nyanmälning-1.png
Namn:
Ange benämningen på platsen, ange inte ortsnamn om det inte ingår i platsens namn.​
Kategori:
Klicka på vinkeln till höger och välj Kategori i listan.​
Underkategori:
Klicka på en eller flera som stämmer med platsens omgivning.​
Servicefaciliteter:
Klicka på de faciliteter som stämmer med vad som finns på platsen.​
Beskrivning:
Kompletterande beskrivning utöver ovanstående val.​
Att göra:
Ange besökstips, aktiviteter, etc.​

Del 2:
Nyanmälning-2.png
Länkar:Om platsen har en webbsida kan du ange länken till webbsidan här.
Klicka på "+ Ny länk"
URL Adress är länken till den webbsida du vill ange, t.ex. www.liseberg.se och i fältet Namn kan du skriva platsens namn i klartext t.ex. Liseberg
Kapacitet:
Ange antalet platser, är det svårt att beräkna antalet platser, ange det i Beskrivning.
Markunderlag:
Klicka i en eller flera alternativ som stämmer med den yta där du ställer husbilen.
Storlek på tomt:
Klicka i en eller flera alternativ som stämmer med tomternas längd.


Del 3:
Nyanmälning-3.png
Särskilda sökbegrepp:
Klicka i en eller flera alternativ som stämmer med förutsättningarna för platsen.

Kartposition:
För att få hjälp med rätt koordinater till platsen kan du zooma in på kartan och förflytta den så att det röda krysset stämmer med platsens orientering på kartan.

Del 4:

Nyanmälning-4.png
Annat format:
Ett fritextfält där du kan ange annat format på koordinaterna.
Centrera kartan till min plats:
En funktion som placerar kartan med din nuvarande plats i centrum.
Beräkna valuta:

Hämtar valutan för aktuellt land.
Pris:

Ange platsens pris. Om priset innehåller decimaler, använd decimalpunkt som avskiljare. Priser skall inkludera husbil plus 2 personer inkl ev. turistskatt.
Pris (datum)
Ange ett datum för prisuppgiften, anges inget datum sätts automatiskt dagens datum.
Pris (kommentar)
Här kan du förtydliga priset som angavs ovan, t.ex. om priser är säsongsberoende, avgifter för servicefaciliteter, valuta om den avviker från det landets valuta, hur betalning kan ske, mynt, kort etc.)
Utvald bild:
Klicka på "Bläddra..." och leta rätt på den bild i din enhet som du vill ha som platsens startbild.
Galleri:
Klicka på "Bläddra..." och leta rätt på de bilder du vill komplettera platsens startbild med. Om du vill markera flera bilder, håll nere CTRL-tangenten och klicka på de bilder du vill ha med.
Skapa:
För att sända in din anmälan, klicka på "Skapa".

Din anmälan kommer att hanteras av våra administratörer som efter godkännande lägger in platsen i vårt register.

Tack för din medverkan till att utveckla vårt register HBK Husbilsplatser.

För att återgå till Forum, klicka här