1587040654902.pngEtt måste i varje husbil
Som medlem i Husbilsklubben.se har du tillgång till alla husbils- och tömningsplatser.
Alla har tillgång till våra demo-husbilsplatser i Göteborgs Norra Skärgård och till samtliga tömningsplatser.

”Ett måste i varje husbil”, är ett praktiskt hjälpmedel för att lätt hitta platser på en kartbild. Välj mellan mer än 9 000 husbilsplatser och mer än 1 700 service-/tömningsplatser.
Du hittar HBK Husbilsplatser om du klickar på "Husbilsplatser" i den blå menyraden.
OBS! Du kan behöva rensa cache-minnet i din enhet för att den nya varianten av programmet skall fungera.

Ett måste-kartbild.jpg


Med sökfunktionen kan du förflytta kartan till den plats som är intressant för dig och dessutom begränsa visningen av platser till det som är intressant för dig.
Husbilsplatserna är uppdelade i 7 olika kategorier, bl.a. Ställplats, Parkering, Korttidsparkering, Rastplats etc.
Tömningsplatserna är indelade i huvudkategorierna Kassettömning, Markbrunn, Tömningsvagn samt möjlighet till att tanka dricksvatten. Dessutom visas om de är förenade med en kostnad eller om de är gratis.
Som medlem i Husbilsklubben.se har du tillgång till samtliga husbils- och tömningsplatser.

Är du inte medlem i Husbilsklubben.se har du ändå tillgång till samtliga tömningsplatser men också till 16 av våra husbilsplatser. Det gör att du kan få en uppfattning om hur den delen av programmet fungerar.

Klickar du på en ikon på kartan visas en kortfattad information om den platsen. Klickar du på den platsens ”Visa detaljer” visas all information om den platsen, vilken huvudkategori och vilka servicefaciliteter som gäller för den platsen, pris och koordinater.
Du kan direkt välja att navigera till den platsen med hjälp av 6 olika navigeringsappar beroende på vilka eller vilken som du har installerad i din enhet.

”Ett måste i varje husbil” gör det mycket lättare att hitta till den plats som du vill åka till.

Information om hur man blir medlem i Husbilsklubben.se, klicka här.
Förklaring av ikonerna Husbils- Tömningsplatser, klicka här.
Åter till Forum, klicka här.