Bilbyte-L.JPG


Bilbyte, behöver nya dekaler och siffror

När du byter husbil får du utan kostnad nya dekaler och siffror.
Kravet är att du skickar ett frankerat och adresserat svarskuvert i C4-format i ett kuvert
adresserat till nedanstående adress.
I kuvertet lägger du också en lapp med ditt medlemsnummer och användarnamn.
Du behöver inte skicka med hela eller delar av de gamla dekalerna.
Idé Reklam - K Hansson AB
Lodjursvägen 10
471 60 Myggenäs


Tips!
Vill du avlägsna dekaler eller siffror på din husbil kan du göra på följande sätt:
Dekalerna och siffrorna kan vara svåra att ta bort men det underlättar om man först
värmer dem med hårfön eller varmluftspistol på svag värme.