Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL -  
Registrera Markera forum som lästa Kalender Hjälp

Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Reseplanering för Husbilen
Reseplanering för Husbilen Skriv in vart du tänkt dig resa till så hjälps vi åt att göra den minnesvärd. Eller undrar du om något resmål så frågar du här.

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
FD.HBK Medlem 2008
 
Inlägg: 515
Hemvist: Ekerö
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-04, 20:56

Håkan, jag ska begära ut länspolismästarens i Blekinge remissvar till Karlshamns kommun när de ändrade i ordningsstadgan. Det lär vara en klok skrivning. Jag återkommer. Hälsn/AndersW
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 3 användare säger Tack till AndersW för detta inlägg:
Gunnar (2008-08-04), Håkan (2008-08-04), Sven-Åke (2008-08-04)
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
HBK Hedersmedlem
 
Håkans avatar
 
Inlägg: 7 617
Hemvist: Lidköping
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-04, 21:23

Vad gäller parkering så är definitionerna bra och tydliga.

Hur ett vägmärke med ett överkorsat tält som saknas i Vägmärkeskunngörelsen kan upphäva Trafikförordningen och rätten till Parkering enligt nedanstående lagparagrafer är för mig en gåta.

Det är nog inte så konstigt att det inte finns rättsfall på Husbilar o Campingförbud för de som protesterar mot parkeringsavgiften/ordningsboten får antagligen eftergift som vi sett några fall här i forumet.

Kommunerna och även Polisen är medvetna om detta förhållande och flera tjänstemän har bekräftat detta osäkra rättsläge runt kommunernas campingförbud vid personliga samtal.

De anser dock att den avskräckande effekten är bra och att problemen landar på en rimligare nivå med dessa skyltar och i mer problematiska fall väktare.

Polisen bryr sig knappast, enl min erfarenhet, om dessa komunala campingförbud annat än om det stör ordningen och att anmälan kommer in.

-------------------------------------------------

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Parkering

En uppställning av ett fordon med eller utan
förare av någon annan anledning än som

1. föranleds av trafikförhållandena,
2. sker för att undvika fara, eller
3. sker för på- eller avstigning eller på-
eller avlastning av gods


Trafikförordning (1998:1276)

3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon


Stannande och parkering

47 § Ett fordon får inte stannas eller parkeras
1. på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs,
2. i en korsning med järnväg eller spårväg, eller
3. på ett sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms.

48 § Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng.

På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller mopeder klass II inte stannas eller parkeras. Förordning (2007:101).

49 § Ett fordon får inte parkeras så att
1. det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras från platsen, eller
2. fordonet med något hjul står utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske. Förordning (2007:101).

49 a § På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Om särskilda villkor för parkering gäller på en plats som avses i första stycket gäller följande.

1. Avgift skall betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa.

2. Om en parkeringsbiljett eller motsvarande används skall denna placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet. Detta gäller oavsett om avgift skall betalas för parkeringen eller inte. Tidsangivelser eller andra uppgifter om att villkoren för parkeringen är uppfyllda skall vara väl synliga och läsbara utifrån.

3. Om en parkeringsskiva eller motsvarande används skall tiden på denna ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades. Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar skall klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet skall stå kvar efter denna tidpunkt. Skivan skall placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån. Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder. Förordning (2007:447).

50 § När ett fordon stannats eller parkerats, skall föraren vidta åtgärder för att hindra att fordonet kommer i rörelse av sig självt.

Föraren av ett motordrivet fordon skall även vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att fordonet obehörigen brukas av någon annan.

Ett fordons dörrar eller andra anordningar får inte öppnas på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstår. Inte heller får på- eller avstigning eller på- eller avlastning ske så att fara eller onödig olägenhet uppstår.

............................

Stannande och parkering på väg

52 § På en väg får fordon stannas eller parkeras endast på högra sidan i färdriktningen. Om det finns järnvägs- eller spårvägsspår på högra sidan, får dock fordon stannas eller parkeras på vägens vänstra sida. På vägar med enkelriktad trafik får fordon även i andra fall stannas eller parkeras på vänstra sidan.

Ett fordon skall stannas eller parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt och i vägens längdriktning. Parkering skall ske utanför körbanan, om vägförhållandena medger det.

Vid stannande eller parkering på en parkeringsplats, som utom tättbebyggt område är anordnad i omedelbar anslutning till vägen, bör om möjligt en parkeringsplats till höger i färdriktningen användas.

------------------------------------------

Gemensamma bestämmelser

1 § Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom,
uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller
bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på
ett betryggande sätt.

------------------------------------------

Denna paragraf ger oss rätt att stanna och sova!
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 11 användare säger Tack till Håkan för detta inlägg:
AndersW (2008-08-04), Bigge (2008-08-04), Birgitta o Lennart (2008-08-04), dotorparn (2008-08-05), Eva & Hasse 9 (2008-08-04), Farbror Claes (2008-08-04), Gunnar (2008-08-04), Irén & Christer (2010-05-30), Jan-Åke (2008-08-05), lach (2010-05-30), Tortor (2010-05-31)
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
HBK Hedersmedlem
 
Håkans avatar
 
Inlägg: 7 617
Hemvist: Lidköping
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-04, 22:20

För att sammanfatta så gör jag följande tolkning av Trafiklagstiftningen o Parkering:

1 § Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom,
uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller
bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på
ett betryggande sätt.
--------------------------------------------------------------
Ger oss rätt att parkera och sova!
--------------------------------------------------------------
49 § Ett fordon får inte parkeras så att
1. det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras från platsen, eller
2. fordonet med något hjul står utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske. Förordning (2007:101).
--------------------------------------------------------------
Ger oss inte rätt att ockupera flera platser!
--------------------------------------------------------------
49 a § På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.
--------------------------------------------------------------
Ger oss rätt att parkera 24 timmar!
--------------------------------------------------------------
50 § När ett fordon stannats eller parkerats, skall föraren vidta åtgärder för att hindra att fordonet kommer i rörelse av sig självt.
--------------------------------------------------------------
Ger oss rätt att ha tex: klossar eller stödben!
--------------------------------------------------------------
Föraren av ett motordrivet fordon skall även vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att fordonet obehörigen brukas av någon annan.
--------------------------------------------------------------
Ger oss rätt att låsa, mörklägga och blockera hjul!
--------------------------------------------------------------
Ett fordons dörrar eller andra anordningar får inte öppnas på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstår. Inte heller får på- eller avstigning eller på- eller avlastning ske så att fara eller onödig olägenhet uppstår.
--------------------------------------------------------------
Ger oss inte rätt att veva ut Markisen!
--------------------------------------------------------------

Givetvis kan Kommuner inskränka eller utvidga Parkeringsregler inom de ramar som anges med lokala föreskrifter men dessa måste då vara skyltade på platsen.

Vad gäller stolar och bord så finns det ju en gammal tradition som vi här kallar "Maja" och som innebär att man fikar i naturen och eftersom detta är vanligt med vanliga personbilar så måste det vara ok även med husbil.
Detta kan ju dessutom betraktas som en del av allemansrätten.

Men det är ju inte säkert att man kan "Maja" intill bilen för om detta är en markerad parkeringsplats så ska man lämna plats till andra som vill parkera.

Grundtanken är ju som i allemansrätten:
Inte Störa, Inte Förstöra, Visa Hänsyn.

Jag anser att rent Campingliv hör hemma på Campingplatser eller i viss mån välutrustade Ställplatser och inte på parkeringar.

Det borde vara enkelt att beivra de som missköter sig med parkeringslagstiftningen i stället för krystade campingförbud.
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 26 användare säger Tack till Håkan för detta inlägg:
agnevik (2008-08-05), AndersW (2008-08-05), aukja (2008-08-10), Bigge (2008-08-04), dotorparn (2008-08-05), Enome (2008-08-08), Eva & Hasse 9 (2008-08-04), gentoose (2010-06-16), Gunnar (2008-08-04), Gurli (2008-08-05), Irén & Christer (2010-05-30), Jan-Åke (2008-08-05), Janne Östlund (2008-08-07), JJ--- (2008-08-09), Kabyss (2008-08-06), kjelis (2008-08-07), KuMaNi (2008-08-06), lach (2010-05-30), Monica o Robert (2008-08-04), Peter (2008-08-05), StJeP (2008-08-06), Sven-Åke (2008-08-04), Tommy (2008-08-05), Torsten & Eija (2008-08-06), Walter (2008-08-05), Wberger (2010-05-30)
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
HBK Medlem
 
Majas avatar
 
Inlägg: 1 153
Hemvist: Arvika
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-04, 22:43

Spännande tolkningar Håkan. Kul med kreativa grepp på kanslisvenskan. Men kan vi hoppas på att få någon jurist att reagera/tänka på liknande kreativa sätt?

Nån som har nå´t förslag om hur det skulle gå till? Kanske finns det nån i klubben?


Staffan
i Maja 215
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
HBK Hedersmedlem
 
Håkans avatar
 
Inlägg: 7 617
Hemvist: Lidköping
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-04, 23:00

Det finns jurister i HBK men de får själva avgöra om de vill göra inlägg i debatten eller erbjuda styrelsen lite hjälp.

Nu är det ju kanske inte riktigt så enkelt som att bara läsa lagen utan det finns säkert en hel del föreskrifter utfärdade som kan påverka tolkningen.
Säker finns prejudicerande domar om parkering också som inverkar.

Men den tolkning jag gör är på intet sätt orimlig och jag anser att länstyrelsen altför lätt släppt igenom alla dessa "campingrestriktioner" utan att någon protesterat. Tyvärr kan inte en utomstående protestera mot en ordningsföreskrift utan det måste vara en kommuninnevånare och det måste ske inom 3 mån från beslut i kommunen.

Men jag har sökt det som finns på vägverket och där finns inget som ändrar min tolkning.
Vad vägverket håller på med att göra är att samla alla lokala trafikföreskrifter i en sökbar databas och detta ska vara klart i år. Blir nog en upprensning på den fronten.
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 10 användare säger Tack till Håkan för detta inlägg:
AndersW (2008-08-05), Bigge (2008-08-04), Birgitta o Lennart (2008-08-04), Eva & Hasse 9 (2008-08-04), Gunnar (2008-08-05), Jappe (2008-08-04), KalleiViken (2008-08-05), KuMaNi (2008-08-06), lach (2010-05-30), Lisa (2008-08-05)
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
HBK Medlem
 
StJePs avatar
 
Inlägg: 807
Hemvist: Helsingborg
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-06, 19:07

Citat:
Ursprungligen postat av Håkan Visa inlägg
Enligt Polisen i Västra Götaland så är det Nationalencyklopedin som gäller om ett ords betydelse ska tolkas och lagstiftaren eller praxis (Domstol) inte finns eller är luddig. Det saknas helt rättsfall gällande camping och komunala ordningsstadgor enligt de uppgifter jag försökt få fram.

Jag har inte tillgång till hela Nationalencyklopedin så någon som har detta kanske kan fylla på mer text.
NE:s förklaring på campa

campa
cam`pa äv. kam`pa verb ~de ~t
ORDLED: camp-ar, kamp-ar
SUBST.: campande, camping, kampande, kampning
• övernatta i tält eller husvagn vanl. i samband med turistande {ekampera}
KONSTR.: ~ (ADVL)
HIST.: sedan 1925; av eng. camp med samma bet.; till lat. campus 'mark; fält; fältläger'; jfr 1kamp

2008-08-06 Källa Nationalencyklopedin
Logga in eller läs mer om abonnemang | NE.se, Nationalencyklopedin

Ska man tolka det som att man INTE campar om man övernattar i husbil?
/Jeanette


Solen skiner alltid någonstans!
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
FD.HBK Medlem 2010
 
agneviks avatar
 
Inlägg: 125
Hemvist: Linköping
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-07, 09:20

Tidigare i den här tråden har vi diskuterat om rättsskyddet i hemförsäkringen.
Det är ju helt klart att rättsskyddet inte omfattar brottmål, vilket iofs är ganska självklart. Det betyder alltså att om jag är misstänkt för något brott, trafik- brott mot lokala ordningsföreskrifter (ordningslagen) eller något annat brott så har jag ingen rätt till ersättning från hemförsäkringen.

Parkeringsärenden då? Juristen Stefan Wiklund på mitt bolag, Östgöta Brandstodsbolag (Länsförsäkringar) säger att tvister med parkeringsbolag omfattas inte av rättsskyddet eftersom en parkeringstvist är ett sk småmål i domstolen och då ska man som part normalt föra sin egen talan. Sedan är det så också att tvister som gäller belopp under ett halvt prisbasbelopp 20 500:- (pbb 2008 är 41 000:-) är också undantagna i rättsskyddsdelen.

Det är som vanligt alltså. Det jag löper störst risk för att råka ut för i försäkringssammanhang - det är sånt man hittar i undantagen...:o

Tycker fortfarande att rättshjälp i HBK:s regi vore intressant.
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
FD.HBK Medlem 2008
 
Inlägg: 93
Hemvist: Helsingborg
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-07, 22:46

Agnevik
Jag undrar lite hur du tänker ?
Menar du att ett medlemskap i husbilsklubben ska ge dig juridisk hjälp i domstol för att du inte kan läsa vad som står på P skyltarna ?
Undrar vad medlemsavgiften blir då ( 1000-5000) ?
Jag/vi går ut ur klubben genast !
U&A-G
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
HBK Medlem
 
Inlägg: 1 284
Hemvist: Kiruna
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-07, 23:08

Jag tycker att det är kreativt att komma med förslag som Agnevik gör.Även om jag inte tycker att det är ett bra förslag. För genom vad andra tycker så kan jag lära mig mycket. Det vore enkelt att säga "läs skyltar" Men tyvärr är inte allt så enkelt.
För om det står camping förbjudet. Skall jag då följa skylten och vara laglydig. Men eftersom det inte finns någon uttrycklig förklaring i lagen om vad camping är så vet vi ju inte om vi gör något olagligt om vi parkerar där. För på sina ställen sätter folk upp sina egna skyltar. Dom följer inte lagen. Så parkerar vi där så gör vi inte något olagligt. Jag tycker att det är svårt att veta hur man skall förhålla sig när inte ens makthavarna vet.
Ha det
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande Tackar peter nilsson för detta inlägg:
lach (2010-05-30)
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
FD.HBK Medlem 2008
 
Inlägg: 93
Hemvist: Helsingborg
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-07, 23:35

Peter
Står det camping förbjuden , åk då vidare !
Enklast så eller hur ?
Vem som har laglig rätt osv , vem vet ?
Stör inte andra och du kommer att få ett mycket bra campingliv!
U&a-G
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 4 användare säger Tack till Ubbe&Anne-Grethe för detta inlägg:
Birgitta o Lennart (2008-08-08), bolundman (2008-08-10), Enome (2008-08-08), Sloth (2008-08-08)
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
FD.HBK Medlem 2010
 
agneviks avatar
 
Inlägg: 125
Hemvist: Linköping
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-08, 17:26

Kul att det ändå är någon som är intresserad....
Ska försöka förklara hur jag tänker....
Alla har vi ju olika erfarenhet av saker och ting.... min erfarenhet är att detta med parkeringsbestämmelser är oerhört komplicerat. Ju mer man vet och ju mer man läser om det desto mer komplicerat blir det. Till det kommer en massa privata initiativ, (egenuppsatta skyltar av markägare mm.mm) många av dessa saknar helt laglig grund och det kan då innebära att Du får P-avgift utan laglig grund. Om Du då inte betalar för att Du tycker det är fel så kan det tillkomma inkassoavgifter, ränta osv och då sitter Du där som en liten privatperson mot en parkeringsjätte med egna jurister och oändliga resurser. Vem kommer att vinna den tvisten tror Du? Då kan det nog behövas lite juridisk hjälp, det är åtminstone min åsikt.
Visst kan man resonera så att man ska läsa skyltar och vara laglydig. Självklart ska man det.

Men om Du exempelvis åker in i en parkeringsförbudszon via en väg där zonen inte är skyltad? Vem vill då betala dyra p-böter? Vill Du betala p-böter om Du inte sett en skylt som satt skymd i ett buskage? Om Du ställer Din husbil, (pb II) på en parkering för personbilar och betalar avgiften. Vill Du då betala parkeringsböter för att p-vakten tar för givet att Din bil är lastbil? Vill Du betala parkeringsböter för att p-vakten inte sett Din p-biljett? Exemplen kan bli hur många som helst...
Du kanske tänker att i såna fall kan man klaga och slippa avgiften. Men tyvärr är det inte alltid så enkelt. Parkeringsbranschen är en "marknad" med mycket stark tillväxt. Fler och fler upptäcker de "ekonomiska möjligheterna" med att utfärda parkeringsavgifter. Många bolag tillämpar dessutom s.k. nollavtal, vilket betyder att deras ersättning är beroende av hur många avgifter som utfärdas. Hur lätt är det att få rätt då tror Du? Jag vill påstå att begreppet rättssäkerhet knappt existerar i parkeringsbranschen. Om Ni tror på att "rätt ska vara rätt" då vill jag bara säga: passa Er för p-bolagen!
En möjlighet att anlita en parkeringsjurist/advokat några timmar kan göra underverk för just Ditt ärende. Men ska jag betala själv blir det dyrare än själva avgiften.
Lite felparkeringsinfo: svt.se - Plus

I det verkliga livet är det nog så att en hel del av oss kommer att hamna i en sån här trixig situation någon/några gånger i livet, utan att man egentligen behöver vara särskilt slarvig eller ha ont uppsåt. Då kan man förstås välja på att betala och försöka se glad ut :o eller att försöka få rätt:p. P-bolagen gör miljonvinster varje år på detta. Inte alltid på rätta grunder. Vill Du vara med och bidra är det ju upp till Dig.

Jag vill också poängtera att jag inte vill uppmana någon att inte följa regler, tvärtom. Jag är inte heller drabbad av såna här saker personligen. Jag tror det var femton år sedan jag fick p-böter senast, det var i Stockholm...

Jag är inte heller jurist, men jag har mer än 25 års erfarenhet som polis och det har ändå gett mig en liten insikt i vårt kära rättsväsende. Jag jobbar också i en organisation som faktiskt har rättshjälp för sina medlemmar. Naturligtvis är den utformad så att styrelsen kan hålla koll på kostnaderna.
Om Ni tror att medlemsavgiften skulle bli över ettusen kronor per år så vill jag be Er läsa mitt tidigare inlägg med räkneexemplet. Om man höjer medlemsavgiften med 25 kr/år till detta så skulle HBK få in över 60 000 per år. 180 000 på tre år... Och naturligtvis kan inte medlemmarna ha ovillkorlig rätt att anlita advokater hursomhelst. Styrelsen kan bevilja ansökningar från medlemmar...
Är det någon som fattar vad jag menar? Reagera gärna med synpunkter/frågor så fortsätter diskussionen!
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande Tackar agnevik för detta inlägg:
Nisse oi Näsåker (2008-08-08)
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
HBK Web
 
Michael Johanssons avatar
 
Inlägg: 6 445
Hemvist: Nybro
Ålder: 63
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-08, 17:46

Jag håller fullständigt med dig, agnevik, i din inledning av ovanstående inlägg. Det är en djungel och med många lycksökare. Visst är det lätt att hamna fel och ha svårigheter att få rätt. Detta är säkert många P-bolag medvetna om och ser sin chans. Många av deras "kunder" (läs "offer") betala nog gärna några hundralappar om alternativet är enormt mycket arbete i ett ämne som man kanske inte vet något om och där risken är att man får en betalningsanmärkning.

Men det finns ett problem med ditt fortsatta resonemang, tror jag. Om vi skulle avsätta en viss peng till sådana här ärenden och det sedan skulle vara styrelsen som beslutar om tilldelning ur dessa finns risk att årsmötena kommer att bli oerhört långdragna och plågsamma. Risken är ju uppenbar att styrelsen kommer att ge sig ut på ett minfält. Vissa kommer att få tilldelat pengar för att driva parkeringsfrågor, vissa andra kanske inte får det. Skillnaden kan vara den enskilde medlemmens verbala förmåga i sin ansökan för tilldelning av hjälp. Alltså, den som kan skriva och berätta har lättare att få hjälp samtidigt som den medlemmen kanske skulle klara av att driva ärendet själv medan den med sämre förutsättningar för att driva en sådan fråga ochså kanske har sämre förutsättningar att ansöka om hjälp. Hur skall vi hantera detta?


Länk till mitt Fotoalbum
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 3 användare säger Tack till Michael Johansson för detta inlägg:
Birgitta o Lennart (2008-08-08), IngBo (2008-08-08), Jappe (2008-08-09)
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
FD.HBK Medlem 2008
 
Inlägg: 1 391
Hemvist: Kungsbacka
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-08, 18:14

Stopp o belägg...
Det kan inte vara Husbilsklubbens uppgift att vara dadda åt medlemmar som inte ansvarar för sina provokationer....


DS
ps
tyvärr, agnevik, förstår inte vad du menar.....
ds

Senast redigerad av Hundvakten den 2008-08-08 klockan 18:59.
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande Tackar Hundvakten för detta inlägg:
Birgitta o Lennart (2008-08-08)
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
FD.HBK Medlem 2010
 
agneviks avatar
 
Inlägg: 125
Hemvist: Linköping
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-08, 21:07

Det finns inte bara ett problem med mitt förslag. Det skulle säkert visa sig att det finns flera problem. Jag förstår att det här kan vara känsligt. Men jag har bortsett från det nu, för att istället diskutera och pröva själva iden.
Ska man avstå från en bra idé bara för att det kan bli känsligt? Svår fråga.

Visst kan man resonera som så att det här kan bli jobbigt eller känsligt så vi lägger ner... Men då måste man ju också fundera över själva nyttan. Vad är den värd i förhållande till de "negativa" effekterna? Jag kan själv tycka att det kan vara svårt att bedöma hur stor problematiken egentligen är.

Det jag är helt säker på är att jag tycker att själva nyttan med att vara med i en förening är många. Förutom den sociala viktiga biten är det ju så att man tillsammans med andra ofta är starkare än när man är ensam. Om alla medlemmar bidrog med en liten peng till ett ändamål skulle några kunna ha en stor nytta av det när man hamnat i knipa. Visst skulle någon bli avundsjuk på att medlemmen X fått bidrag till något som han/hon själv inte fått, men förtusan, om iden är bra ska väl inte avundsjukan få sätta stopp!?

Jag har ju inte varit med så länge i HBK, men jag tycker att det verkar vara en grundidé i HBK som bygger på att vi ska vara tillsammans och vi ska hjälpa varandra på olika sätt. Ingen kan allt men alla kan något och tillsammans har vi en oerhörd kraft och kunskap.

Jag kan också förstå att det finns olika tankar om hur HBK ska utvecklas i framtiden. Det kan ju antingen vara bra nu som det är (det är väldigt bra!)
eller också kan det finnas idéer om att utveckla HBK till ännu mer nytta för medlemmarna. Men då blir det mer jobb för styrelsen...ja, jag vet inte vad som är bäst. Vill ändå passa på att säga att jag till fullo håller med ordförande Carina när hon säger att den som har krav på vad som ska göras eller hur något ska skötas måste vara beredd att ta aktiv del i arbetet. Det tål att upprepas. Det finns alltför många som ställer krav men som backar när det ska jobbas.

Jag känner bara väldigt starkt att jag skulle vilja vara med och hjälpa den medlemmen som oförtjänt råkar illa ut i rättssamhällets labyrinter och som sedan sitter med dryga skulder eller indraget körkort eller vad det kan vara för bekymmer. Men jag kan ha fel. Sånt kanske inte förekommer?
Om det ändå gör det... Då ska kanske var och en sköta sitt?
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande Tackar agnevik för detta inlägg:
GöteF (2010-05-30)
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
FD.HBK Medlem 2008
 
Inlägg: 2 507
Hemvist: Göteborg
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-08, 21:11

Instämmer till 100 vad Hundvakten skriver. Jag har tidigare propagerat för att Husbilsklubben skulle gå in och "betala" för Advokatkostnader. Men när jag "tänkt efter före" så förstår t.o.m. jag att det är Orimligt.

Vad får vi för våra 100:-, Frågas????

Vad skulle vi få om vi ökade medlemsavgiften till 1000:-???????
Antagligen skulle vi inte få några medlemmar alls och då faller det argumentet.

Kanske är jag ute å cyklar men iså fall är jag inte ensam, ELLER????
MVH / Kurt
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 2 användare säger Tack till Monica o Kurt 35 för detta inlägg:
bolundman (2008-08-10), Jappe (2008-08-09)
Sv: Övernattning / Camping förbjuden
Gammal
HBK Hedersmedlem
 
Håkans avatar
 
Inlägg: 7 617
Hemvist: Lidköping
Sv: Övernattning / Camping förbjuden - 2008-08-08, 21:20

Att hjälpas åt med något och att diskutera former för detta är väl inget som måste finansieras av HBK. Det som agnevik funderar över kan ju lika gärna bli ett avtal med något försäkringsbolag och intresserade medlemmar tex.

Till skillnad från en hel del andra "krav" så är ju förslagställaren villig att delta i arbetet och då är det helt legitimt att diskutera detta.

Huruvida det är av intresse eller inte för HBK ligger ju långt i framtiden eftersom dylika beslut skulle påverka såväl status som ideell förening och stadgar.
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Svara

  Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Ämneskategorier för Husbilen > Reseplanering för Husbilen


Ämnesverktyg
Visningsalternativ


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Skylt med camping förbjuden,hur gör ni ? Kabyss Under Markisen 9 2008-10-26 07:41
Övernattning i Trelleborg Peking Reseplanering för Husbilen 5 2008-05-15 23:11
parkering o övernattning johansson Under Markisen 3 2008-05-14 10:31
Övernattning kejo20 Under Markisen 2 2007-04-03 20:38
Övernattning/camping Ubbe&Anne-Grethe Under Markisen 6 2007-02-26 19:27


Program från vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005-2015, Husbilsklubben.se eller respektive Författare

Bankgiro: 5262-9615 IBAN: SE0850000000054171005892 BIC: ESSESESS