Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL -  
Registrera Markera forum som lästa Kalender Hjälp

Gå tillbaka   Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Öppet Forum för Husbilsintresserade > Under Markisen
Under Markisen Här snackar vi om vad som helst och har det gemytligt

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
Bergodhs avatar
 
Inlägg: 288
Hemvist: Falköping
Ålder: 57
Parkering? - 2017-12-04, 08:29

Läste just ett mycket bra inlägg om vad som är camping och vad som är parkering och övernattning i husbil m.m.m
MEN VAD GÄLLER FÖR PARKERING?????
Och vad gäller om det är p avgift betalar man för bilen eller för p-rutan ?????
De flesta av oss har ju större bilar än vad som går plats på en vanlig P- ruta mellan 1-4 platser går ju åt. Och även om bilen ryms på 1 eller möjligen 2 efter varandra så kan ju inte någon utnyttja p platsen bredvid för då kommer man varken ut eller in.
Det är ju så att det är inte enbart husbilar som parkerar så här även bil med på kopplad husvagn och lastbilar gör det ju också.
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 2 användare säger Tack till Bergodh för detta inlägg:
go-johansson (2017-12-04), Subaru (2017-12-11)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
knarreviks avatar
 
Inlägg: 16 385
Hemvist: Lysekil
Sv: Parkering? - 2017-12-04, 08:54

Många kommuner tillämpar regeln att alla hjulen skall rymmas inom markeringen. Det finns även personbil I som inte ryms inom det snålt tilltagna utrymmet.
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 2 användare säger Tack till knarrevik för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-04), Pellan (2017-12-06)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
ThomasAs avatar
 
Inlägg: 2 011
Hemvist: Göteborg
Ålder: 70
Sv: Parkering? - 2017-12-04, 09:17

Om inte jag fattat fel, så gäller de lokala regler som komunerna ställer upp. En husbil får inte uppta två platser även om man betalar för dessa. Däremot får en bil med husvagn göra detta. Normalt ska alla hjulen få plats i rutan, men överhänget får inte inkräkta på en annan ruta. Överhänget får hänga ut i den körbana som finns (eller grönyta), om detta inte hindrar trafiken. Tolkningsfråga.


//Thomas & Lilian
Kör Challenger Sirius 3097
www.homefive.se
www.camper.homefive.se
www.photography.homefive.se
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande Tackar ThomasA för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-04)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
Bennsans avatar
 
Inlägg: 3 367
Hemvist: Vänersborg
Ålder: 67
Sv: Parkering? - 2017-12-04, 09:31

Transport styrelse säger så här:
  • Du får inte parkera så att ditt fordon står utanför en parkeringsruta med något hjul.
  • Du får inte parkera så att du hindrar någon annan från att komma in i sitt fordon.
  • Du får inte parkera så att du hindrar andra fordon från att komma iväg.
  • Du får inte öppna dörrarna på ett sådant sätt att det uppstår fara för andra.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna & parkera. Förbud mot att stanna & parkera enl. dessa reglerregler anges inte genom vägmärken utan man måste kunna dem ändå.

Det kan även genom lokala trafikföreskrifter meddelas bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper.
Du får inte stanna eller parkera så att
• fara uppstår
• du hindrar eller stör andra.

För att följa detta "rättesnöre" så får väl sunda förnuftet råda.

Bennie
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 9 användare säger Tack till Bennsan för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-04), Claes 105 (2017-12-04), Jan K (2017-12-05), Jokin (2017-12-04), Los Suecos (2017-12-04), Pellan (2017-12-06), Roger och Maria (2017-12-09), saxnäs (2017-12-04), SirMcLain (2017-12-05)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
viggoboys avatar
 
Inlägg: 1 072
Hemvist: Trelleborg
Ålder: 67
Sv: Parkering? - 2017-12-04, 11:00

Hej Frank,
Jag kan förstå att det är förvillande när kommunerna har så olika tillämpning vid sin parkeringsövervakning. Det är dock något som vi har svårt att göra något åt. Vi kan bara hänvisa till vilka bestämmelser som finns i olika författningar. De generella bestämmelser som jag kan erinra mig ha betydelse för dina frågeställningar är följande:
· Ett fordon får inte parkeras så att det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras från platsen (trafikförordningen 3 kap. 49 § p.1)
· Ett fordon får inte parkeras så att fordonet med något hjul står utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske (trafikförordningen 3 kap. 49 § p.2).
· För markering av uppställningsplats används vägmarkering M24, Uppställningsplats. Av de närmare bestämmelserna till markeringen framgår att Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon.

När det sedan gäller var fordon får parkeras och eventuella villkor när det gäller tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkeringen så är det den enskilda kommunen som beslutar genom lokala trafikföreskrifter (trafikförordningen 10 kap. 1 § p.16, 17). Sådana föreskrifter ska sedan märkas ut enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen (2007:90). Det innebär ju också att kommunen på allmän plats kan välja att tillhandahålla parkeringsplatser för olika fordonsslag.

När det gäller dina konkreta frågeställningar gör jag följande konstateranden:
1. Har ett fordon samtliga hjul inom uppställningsplatsen så står det inte parkerad i strid mot TrF 3 kap. 49 § p.2. Däremot kan den samtidigt vara parkerad så att uppställningen strider mot TrF 3 kap. 49 § p.1. Det är upp till den som parkerar fordonet att bedöma om fordonet hindrar andra fordon.
2. Lagstiftningen är inte så exakt att det går att utläsa hur man praktiskt ska avgöra om ett hjulpar står utanför en uppställningsplats. Jag känner heller inte till att detta har prövats i domstol.
3. Camping är inget begrepp som används i trafiklagstiftningen förutom i samband med vägvisning till campingplats. Därmed finns det inga bestämmelser i trafiklagstiftningen som är knutna till begreppet. Däremot finns det med stöd av annan lagstiftning möjlighet för en kommun att förbjuda camping.

Detta var ett försök att svara på dina frågor med utgångspunkt från Transportstyrelsens ansvarområde. Jag misstänker att du har ett antal frågeställningar som du anser att du inte har fått ett tillräckligt tydligt svar på. Jag kan då bara konstatera att ett stort ansvar ligger på kommunerna att planera och utforma gator och andra allmänna platser så att de så långt som möjligt tillgodoser alla trafikanters behov och önskemål. Vad som sedan gäller i olika kommuner när det gäller tillämpning av lagstiftningen eller tillhandahållandet av uppställningsplatser för alla fordonsslagligger på den enskilde trafikanten att ta reda på. Sedan kan jag väl personligen tycka att det vore bra om kommunerna enades så långt det går i dessa frågor för att underlätta för trafikanterna. Vill du agera för att få till stånd någon förändring i detta avseende rekommenderar jag dig att kontakta Sveriges kommuner och landsting (SKL) som är en intresseorganisation för kommunkollektivet.

Vänliga hälsningar
Per Öhgren
Trafiksäkerhetsexpert
Väg- och järnvägsavdelningen
Direkt: 010-495 5794
Mobil: 070-688 7316
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 7 användare säger Tack till viggoboy för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-04), Claes 105 (2017-12-04), Husbilgolf (2017-12-05), Libom (2017-12-07), Roger och Maria (2017-12-09), svnisse (2017-12-08), Teknikpata (2017-12-07)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
Bergodhs avatar
 
Inlägg: 288
Hemvist: Falköping
Ålder: 57
Sv: Parkering? - 2017-12-04, 11:52

Undrar om det är samma lagstiftning i Europa eller i alla fall Västeuropa Spanien m.fl.?
Någon som vet?
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Ställplatsgrupp
 
Inlägg: 4 129
Hemvist: Osby
Sv: Parkering? - 2017-12-04, 22:21

Det grundläggande måste väl vara att, om man inte får in alla 4 hjulen i en P-ruta, så ska man inte parkera där. Det finns oftast gott om P-platser om accepterar att gå en bit.
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 8 användare säger Tack till Esbjörn för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-09), Ch & Ib (2017-12-06), J Peter (2017-12-06), Jappe (2017-12-05), Los Suecos (2017-12-05), Montreal (2017-12-05), SirMcLain (2017-12-05), Vaggan (2017-12-05)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
saxnäss avatar
 
Inlägg: 548
Hemvist: Mjölby
Sv: Parkering? - 2017-12-05, 15:46

Man kan kanske parkera där det inte finns parkeringsrutor så är problemet löst , de gör jag.
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 5 användare säger Tack till saxnäs för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-09), Esbjörn (2017-12-06), stefan l (2017-12-05), StefanJennie (2017-12-05), Åsa o Hasse (2017-12-10)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
Husbilgolfs avatar
 
Inlägg: 323
Hemvist: Norge
Ålder: 66
Sv: Parkering? - 2017-12-05, 21:20

Vil tro det är samma grundtanke - att om man sover i sitt fordon så sover man, campar inte. Gäller i Norge!
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 4 användare säger Tack till Husbilgolf för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-09), Claes 105 (2017-12-06), Leifw (2017-12-05), svnisse (2017-12-08)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
Inlägg: 85
Hemvist: Mönsterås
Sv: Parkering? - 2017-12-06, 15:05

Husbilen är med alla sina bekvämligheter (wc, dusch, spis, kyl, värme, sängar, avloppstankar etc) ett rullande hem. Naturligtvis har omgivningen rätt att ha synpunkter på VAR kanske 100 000 rullande hem ställer sig över natten i synnerhet inom tätorter och populära platser.

Min tolkning:
Övernattar jag i min husbil... så campar jag. Bör ske på anvisade platser. I vidsträckta obebyggda områden borde större frihet medges.

Därutöver kan jag parkera min husbil i enlighet med på platsen gällande p-bestämmelser. Att campa med sin husbil ska inte förväxlas med att jag kanske behöver parkera en stund / någon timme för att vila i samband med långkörning. Det är jag ju skyldig till vid trötthet-

Andra har andra tolkningar...
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 2 användare säger Tack till louie för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-09), Ovrell (2017-12-06)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
saxnäss avatar
 
Inlägg: 548
Hemvist: Mjölby
Sv: Parkering? - 2017-12-06, 15:40

Kan du vidareutveckla ordet Camping vad det innebär ???? Har inte sett i någon lagtext vad det innebär ,du kanske kan räta ut frågetecknet. Min tolkning är att stannar jag min personbil klass 2 och går och lägger mig så anser jag inte det strider mot någon lag ännu i alla fall och under Camping tror jag det inte faller heller , vad ja vet. Men jag kan ju ha fel. Jag tror att det är den obotliga svenska avundsjukan som gör sig påmint istället.
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 9 användare säger Tack till saxnäs för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-09), Burstner T610 (2017-12-08), Husbilgolf (2017-12-09), KarinoBengt (2017-12-08), linde (2017-12-10), olson (2017-12-06), Stig (2017-12-06), Tommy-59 (2017-12-11), Ulla & Lasse (2017-12-07)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
Inlägg: 849
Hemvist: Ulricehamn
Ålder: 65
Sv: Parkering? - 2017-12-06, 15:44

Campa innebär enl mig att man slår upp ett läger ( camp på engelska), att däremot parkera en personbil enl gällande P regler kan väl knappast kallas för ett läger.
Vad jag sedan väljer att göra inne i mitt egna fordon anser jag är min sak.

Detta är min tolkning

Hejs
Claes 105

Ps. Man blir ju lite fundersam när medlemmar i denna klubb tycker det är OK med ännu mer begränsningar, finns enl mig tillräckligt många som det är.
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 16 användare säger Tack till Claes 105 för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-09), brogu (2017-12-06), Burstner T610 (2017-12-08), christerbitte (2017-12-10), Husbilgolf (2017-12-09), KarinoBengt (2017-12-08), Krister Ursula 18 (2017-12-06), lagerbrax (2017-12-09), Libom (2017-12-07), linde (2017-12-10), Montreal (2017-12-06), olson (2017-12-06), saxnäs (2017-12-06), Stig (2017-12-06), svnisse (2017-12-08), Tommy-59 (2017-12-11)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
Inlägg: 85
Hemvist: Mönsterås
Sv: Parkering? - 2017-12-06, 15:46

Citat:
Ursprungligen postat av saxnäs Visa inlägg
Kan du vidareutveckla ordet Camping vad det innebär ???? Har inte sett i någon lagtext vad det innebär ,du kanske kan räta ut frågetecknet. Min tolkning är att stannar jag min personbil klass 2 och går och lägger mig så anser jag inte det strider mot någon lag ännu i alla fall och under Camping tror jag det inte faller heller , vad ja vet. Men jag kan ju ha fel. Jag tror att det är den obotliga svenska avundsjukan som gör sig påmint istället.
Jag skrev min tolkning av camping... och du har nu skrivit din och lite till. Det räcker för mig
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande Tackar louie för detta inlägg:
nyälvsborg (2017-12-08)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
Inlägg: 85
Hemvist: Mönsterås
Sv: Parkering? - 2017-12-06, 15:50

Citat:
Ursprungligen postat av Claes 105 Visa inlägg
.....
Ps. Man blir ju lite fundersam när medlemmar i denna klubb tycker det är OK med ännu mer begränsningar, finns enl mig tillräckligt många som det är.
Inte ska du bli fundersam för att alla inte tycker lika. Även i denna klubb är det väl tillåtet att ge uttryck för åsikter som inte följer stora flertalets
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
staffanullas avatar
 
Inlägg: 166
Hemvist: Hammarö
Ålder: 72
Sv: Parkering? - 2017-12-07, 22:24

Karlstads kommun säger att en biljett per fordon oavsett hur lång bilen är, och säger att vintertid syns inte markeringarna. Detta är tyvärr upp till varje kommun att bestämma, så det är lätt att få en parkerings"bot"


Staffan & Ulla
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 2 användare säger Tack till staffanulla för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-09), svnisse (2017-12-08)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
TO+GUs avatar
 
Inlägg: 2 473
Hemvist: Timrå
Sv: Parkering? - 2017-12-08, 08:25

Citat:
Ursprungligen postat av Husbilgolf Visa inlägg
Vil tro det är samma grundtanke - att om man sover i sitt fordon så sover man, campar inte. Gäller i Norge!
En husbil är väl ett campingfordon.

Tommy R
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 2 användare säger Tack till TO+GU för detta inlägg:
Leifw (2017-12-10), louie (2017-12-08)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Web
 
HBK Webs avatar
 
Inlägg: 225
Hemvist: Stockholm
Sv: Parkering? - 2017-12-08, 20:11

Ett antal för tråden ovidkommande inlägg har raderats!
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 4 användare säger Tack till HBK Web för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-09), ClasB (2017-12-10), Montreal (2017-12-08), TommyQ (2017-12-09)
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
viggoboys avatar
 
Inlägg: 1 072
Hemvist: Trelleborg
Ålder: 67
Sv: Parkering? - 2017-12-08, 20:14

Bra. Anledningen att flippa ut var att som vanligt!!! Inte vissa kunde svara på förtsa inlägget.
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Sv: Parkering?
Gammal
HBK Medlem
 
Anne & Klass avatar
 
Inlägg: 1 500
Hemvist: Tyskland
Ålder: 66
Sv: Parkering? - 2017-12-08, 20:45

Hej
Ny skylt i Warnemünde.

Klart och tydligt?
Foto: Andrea Heinrich
Medlem i Wohnmobile und Reisemobile, das schönste Hobby der Welt.
Bifogade bilder
Filtyp: png P Husbil.png (498,0 KB, 49 visningar)


   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 3 användare säger Tack till Anne & Klas för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-09), Ch & Ib (2017-12-09), sacce (2017-12-08)
Sv: Parkering?
Gammal
FD.HBK Medlem 2017
 
Jappes avatar
 
Inlägg: 18 518
Hemvist: Orust
Ålder: 77
Sv: Parkering? - 2017-12-08, 21:22

Det är en hemmagjord skylt utan lagligt stöd, uppfattar jag det som. Parkera gärna, men övernatta inte på P-platsen. Alltså en vädjan eller rekommendation men inget förbud. Jag hade nog ändå undvikit att övernatta där. Det finns säkert någon anledning till varningen.

Jappe
   
Svara med citat Snabbsvara på det här inlägget
Följande 7 användare säger Tack till Jappe för detta inlägg:
Bergodh (2017-12-09), Jan K (2017-12-08), Los Suecos (2017-12-08), Roger67 (2017-12-09), sacce (2017-12-08), StefanJennie (2017-12-08), vänerköket (2017-12-09)
Svara

  Husbilsklubben.se - FRITID PÅ HJUL - > Öppet Forum för Husbilsintresserade > Under Markisen


Ämnesverktyg
Visningsalternativ


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Parkering E-B B Under Markisen 9 2012-08-22 10:24
parkering.org Teddi Under Markisen 0 2012-08-19 12:06
Parkering Lelle_22 Under Markisen 1 2009-02-02 15:38
parkering lillian och reidar Under Markisen 9 2008-09-15 23:19
Parkering lillian och reidar Under Markisen 7 2008-08-08 13:57


Program från vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005-2015, Husbilsklubben.se eller respektive Författare

Bankgiro: 5262-9615 IBAN: SE0850000000054171005892 BIC: ESSESESS